Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lägesrapport v 12

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda testpiloten.

Arbete med ny överenskommelse kopplat till nya lagstiftningen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” pågår. Ett utkast som tas vidare till respektive huvudmans beslutandeorgan ska finnas färdigt 11 april 2017.

Plan för breddinförandet tas fram under maj-juni 2017 tillsammans med förvaltningsorganisationen för samordnad planering.

Anpassning av nya IT-stödet för barn- och unga har påbörjats tillsammans med IT-leverantören och personal från verksamheterna inom kommun och regionen. En kartläggning av behoven har gjorts under mars månad men ett färdigutvecklat IT-stöd ser ut att dröja till 2018.

Workshops med utförarna inom pilotverksamheterna har genomfört 10 februari 2017. Vid denna fångades behoven upp gällande vilken information som vilken profession behöver och när i processen (vadet). Detta underlag togs sedan vidare till en workshop som ägde rum 21 mars 2017 med chefer inom kommun och region där de arbetade vidare med ”huret”. Det är viktigt att få en stark förankring hos chefer på alla nivåer för att få den nya processen normaliserad i det dagliga arbetet efter införandet. Chefernas ansvar är också att säkra roller och ansvar inom den egna verksamheten för att nå en trygg och säker vård-, stöd och omsorg för den enskilde.

22 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Symbol Min plan

Min plan är benämningen på det EU-finansierade projektet Tillgängliga Samordnade Individuella Planer.

Kontakt 
projektledare

Sofi Nordmark

Sofi Nordmark
Region Norrbotten
Mobil 072-244 91 67
E-post: sofi.nordmark@norrbotten.se

 

Karin Sundström
Karin Sundström
Norrbottens Kommuner
Mobil 070-693 54 18
E-post karin.sundstrom@kfbd.se

 

Kontakt förvaltningsledare

Anna Engman
Region Norrbotten
Mobil 076-1315361
E-post: anna.engman@norrbotten.se