Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stöd till IBD-patienter via mobilen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En applikation i mobilen kan underlätta livet för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar. ”Det är ett digitalt verktyg som ska fungera som ett stöd i vardagen”, säger Anna Vikström, gastrosköterska på Sunderby sjukhus i Luleå.

IBD-app
Gastrosköterskan Anna Vikström har varit med i utvecklingen av Leva med IBD.

Sjuksköterskorna på medicinklinikens mag- och tarmmottagning på Sunderby sjukhus behandlar patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD. De två vanligaste diagnoserna är Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

– Av våra patienter får 124 personer biologiska läkemedel via dropp eller sprutor. Andra klarar sig med annan medicinering än den biologiska, berättar Anna Vikström.

Nu har mottagningen medverkat till utvecklingen av stödprogrammet Leva med IBD, som ett läkemedelsföretag står bakom.

– Som ett av fyra sjukhus deltog vi sommaren 2019 i en marknadsundersökning. Vi delade ut en enkät till patienter som var under biologisk behandling. Syftet var att undersöka vad de hade för behov av information om sin sjukdom.

Fakta och vardagstips

Anna Vikström har även delat med sig av sin erfarenhet på området.

– Tillsammans med fyra andra gastrosköterskor från olika sjukhus fick jag åka ner till Stockholm och delta i diskussioner. Det var både roligt och intressant, säger hon.

Totalt i landet besvarades 122 enkäter, som tillsammans med sjuksköterskornas kunskap bidrog till innehållet i Leva med IBD. Via appen får patienterna fakta om sin sjukdom, men även råd om sådant som rör vardagslivet. Det handlar bland annat om kost och nutrition, resor, intyg, smärta och sjukfrånvaro. I ett avsnitt om välbefinnande ges råd om sömn och IBD-anpassad träning.

– Det finns även tips på hur man får det sociala livet att fungera, med allt från dejting till förhållanden och intimitet, säger Anna Vikström och visar på sin egen mobiltelefon där hon laddat ner appen.

IBD-app
Genom att regelbundet svara på ett antal frågor kan patienten följa sin sjukdom över tid.

En egen profil

Genom att skapa en egen profil kan patienten få ett skräddarsytt innehåll. Det går att lägga in bokningar och få påminnelser om sjukvårdsbesök, provtagningar och behandlingar.

– Det finns också ett självskattningsinstrument. Genom att regelbundet svara på ett antal frågor kan patienten följa sin sjukdom över tid. Det kan göra det lättare att förstå varför man mår som man gör vid en viss tidpunkt.

Föreningen för gastrosköterskor i Sverige ställer sig bakom innehållet och ser appen som ett bra verktyg.

– Vi berättar för våra patienter och deras anhöriga att den finns. Inte minst för anhöriga kan det vara värdefullt att på ett enkelt sätt få tillgång till information om IBD. Det kan ge dem nya insikter och en större förståelse om vad sjukdomen innebär, säger Anna Vikström.

Efterfrågar kunskap

Eftersom patientstödprogrammet är nytt har Anna Vikström och hennes kollegor ännu inte hunnit få någon återkoppling från användarna.

– Men vi vet att det behövs mycket information vid tarmsjukdomar och att den kan behöva upprepas. Det gäller speciellt under de två första åren efter att patienten har fått sin diagnos. Här finns faktagranskad information samlad på ett och samma ställe, säger hon.

Att patienter kan nå innehållet via sin mobil är helt rätt, enligt henne.

– De flesta av dem vi möter är i arbetsför ålder och vana vid att ta till sig information den vägen.

I västvärlden har nära en procent av befolkningen någon form av IBD, en förkortning som kommer från engelskans inflammatory bowel disease.

IBD-app
"Appen kan vara till god hjälp för den som drabbas, samtidigt som den kan göra att frågorna till vården blir färre", säger gastrosköterskan Anna Vikström.

Färre frågor

I Norrbotten behandlas patienter med biologiska läkemedel vid länets samtliga fem sjukhus. Det är också till mag- och tarmmottagningarna de som själva ska ta sina sprutor kommer för att lära upp sig. Men även medarbetare på andra håll i vården, exempelvis vid hälsocentraler och 1177:s telefonrådgivning, kommer i kontakt med patientgruppen.

– Appen kan vara till god hjälp för den som drabbas, samtidigt som den kan göra att frågorna till vården blir färre. Har man mer kunskap om sin sjukdom behöver man kanske inte höra av sig lika ofta till oss, säger Anna Vikström.

Hon tror att också vårdpersonal kan ha nytta av innehållet.

– Det finns en hel del att läsa för anställda som behöver mer kunskap om tarmsjukdomar och hur de behandlas.

Text och foto: Ulrika Englund

IBD-app
Innehållet i appen är faktagranskat och rekommenderas av Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige.

17 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering