Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nya akuthuset ett lyft för vården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det nya akuthuset på Sunderby sjukhus i Luleå blir ett lyft för både personal och patienter. Mer plats, bättre ventilation, tyst vårdmiljö och teamcentraler med uppsyn över alla patienter är några exempel på hur akutvården förbättras. Även sterilcentralen högst upp i huset får helt nya förutsättningar att bedriva en effektiv – och bullerfri – verksamhet.


Följ med på en rundvandring i det nya akuthuset. Inom kort kommer även en film från nya sterilcentralen att publiceras.

Vi sitter i en av de två teamcentralerna på den nya akuten. Där kan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i team utifrån de något upphöjda och inglasade arbetsstationerna ha uppsikt över upp till åtta akutpatienter i vardera central.

Utöver det finns avskilda enkelrum och det ska också byggas en mindre teamcentral i den gamla akutdelen. När alla byggnationerna är klara kommer det att finnas totalt 33 övervaksplatser, mot 20 i dag.

Ljuddämpande åtgärder

Mattias Josefsson, en av de två enhetscheferna för akuten, konstaterar att eftersom varje patient är ett oskrivet kort är det mycket värt att kunna ha kontinuerlig uppsikt över dem.

– Dessutom är det av integritetsskäl väggar med ljuddämpande åtgärder mellan varje bås. Audionomerna har fått klia sig i huvudet så att inte ljudet studsar fel och de har lyckats väldigt bra. Det går också att dra för öppningarna till båsen med insynsskydd om det behövs.

Han berättar att det på den gamla akuten var betydligt tätare mellan patienterna och upp till fem patienter i varje rum.

– Någon kontinuerlig uppsikt över patienterna har vi inte kunnat ha. Ibland har vi också fått använda korridorerna. Det hoppas vi slippa nu.

Nya akuthuset Sunderby sjukhus
Mattias Morin, verksamhetschef för akut omhändertagande på Sunderby sjukhus, ser bara fördelar med de nya lokalerna, som vid vårt besök ännu var oinredda.

Bättre ljusinsläpp

Även Mattias Morin, verksamhetschef för akut omhändertagande, medger att den tidigare akuten under många år varit underdimensionerad sett till antal patienter, bland annat som följd av nedläggningar av akutkirurgin på andra håll i länet.

– Det har också varit dåligt ljusinsläpp och ventilation, något som nu är åtgärdat. Det här sammantaget har varit drivande orsaker till att akutflygen nu har byggts ut. Från början var det till och med planerat med ännu större ytor, men det har bantats ned. Nu har vi större förutsättningar att slippa överbeläggningar, men då är det också fortsatt viktigt att ha rotation. I snitt vårdas varje patient fyra-fem timmar. Sedan kommer nya patienter in, säger han.

Fler fördelar

Ytterligare några fördelar med de nya lokalerna är:

  • En större ambulanshall, där ambulanser inte längre riskerar att bli inparkerade.
  • Ett större akutrum där de svårast sjuka tas emot.
  • Större väntrum.
  • Nya tekniska lösningar.

Och då är bygget egentligen inte klart än, eftersom den gamla akuten som finns i samma flygel, också ska byggas om. Där blir det bland annat, som redan nämnts, en mindre teamcentral, men också en ny större personalmatsal, konferensutrymmen, ett samtalsrum för att ta emot anhöriga och ett rum där anhöriga till avlidna patienter kan vistas.

De nya lokalerna är ungefär 1 500 kvadratmeter stora och till det kommer lika stora ytor på övriga tre våningsplan. Totalt handlar det om cirka 6 000 kvadratmeter som tillkommit och under dem kulvertar med teknik.

Nya akuthuset Sunderby sjukhus
Enhetschef Mattias Josefsson i nya ambulanshallen där det blir gott om plats för ambulanserna, så att de inte ska behöva bli inparkerade av varandra. Där finns också en hiss till helikopterplattan.

Röntgen och IVA

I akuthuset inryms också sterilcentralens lokaler, som också är klara. Arbete pågår dessutom med att ställa i ordning två av våningsplanen för röntgen samt intensivvårdsavdelning (IVA). Det beräknas vara klart i början av 2022.

Mattias Morin berättar att planeringen av de nya lokalerna pågått under mer än tio års tid och gått i vågor. Diskussionerna har en längre tid varit mer eller mindre nedlagda och återkom på allvar igen 2015, följt av ett politiskt beslut 2016 och byggstart 2018. Då började även ett nytt psykiatrihus byggas – som också det invigs nu.

”Himmelriket”

Under två och ett halvt år har akuten legat i provisoriska lokaler, dit nu ”extraakuten” för covidpatienter flyttar.

– De provisoriska lokalerna har faktiskt varit bättre än den tidigare akuten, men det nya huset blir verkligen ett lyft. Personalen är eld och lågor, säger Mattias Josefsson.

– Det är som att komma till himmelriket, en stor förändring för vår arbetsmiljö, säger Annica Lundström, chef för sterilcentralen, som är en del av AnOpIVA (anestesivård, operation och intensivvård).

Nya akuthuset Sunderby sjukhus
Det nya akuthuset på Sunderby sjukhus byggs samman med den gamla akuten och skapar betydligt större och luftigare lokaler. På bilden det ännu oinredda akutrummet, där de allra svåraste patienterna vårdas när de kommer in.

Tyst arbetsmiljö

På sterilcentralen diskas, steriliseras och packas operationsinstrument till ett 80-tal vårdenheter över länet och de har nu har flyttat in i nya lokaler längst upp i det nya akuthuset.

– Utan oss skulle det snabbt bli kaos och inga operationer, säger Annica Lundström, som berättar att de under 20 år känt sig inträngda i trånga bullriga lokaler, men nu får gott om plats och dessutom en tyst arbetsmiljö.

Alla diskmaskiner och autoklaver (en form av tryckkokare där instrument steriliseras) har placerats i separata rum.

– Det är en enorm skillnad att arbeta i en lokal där det är absolut tyst.

Nya akuthuset Sunderby sjukhus - sterilcentralen
Annica Lundström, enhetschef för sterilcentralen och i grunden operationssjuksköterska, visar autoklaverna som nu placerats i egna rum där ljudet inte längre stör personalen. På sterilcentralen arbetar undersköterskor och en steriltekniker.

Tre gånger så stort

Annica Lundström fortsätter:

– Dessutom är vårt arbetsrum, där vi packar utrustning, ungefär lika stort som hela sterilcentralen var tidigare. Den totala lokalytan har utökats med mer än det tredubbla, från cirka 300 kvadratmeter till 1 000 kvadratmeter. Vi har också fått in ny teknik som gör att det blir färre tunga lyft och vi har fått ett eget fikarum.

Under byggprocessen för det nya akuthuset har det funnits en lång rad arbetsgrupper där personalen involverats. Exempelvis kring brand, kemolyckor, arbetssätt, akutrum, förråd och beställningar.

– Det har varit A och O att personalen fått vara så delaktiga, säger Mattias Josefsson.

På frågan om lokalerna har fått anpassats utifrån coronapandemin svarar han:

– Inte direkt. Det var redan innan planerat på ett bra sätt och det har också byggts två infektionsrum, men visst har vi fått tänka till lite extra. Vi har planerat för hur vi kan nyttja lokalerna på bästa sätt för pandemivård framöver, exempelvis nyttja en av teamcentralerna för det.

Nya akuthuset Sunderby sjukhus - sterilcentralen
Diskmaskiner och autoklaver används för att rengöra och sterilisera operationsinstrument på sterilcentralen, som också fått ett nytt stort arbetsrum där de kan packa utrustning.

Tyst vårdmiljö

De nya lokalerna innehåller mycket ny teknik, exempelvis för att kunna ha en tyst vårdmiljö.

– Istället för att det ska larma hela tiden har medarbetarna handenheter dit patienternas larm går. Det går att ställa in hur larmen ska eskaleras till rätt personer. Samma system kommer också att finnas på nya IVA när det står klart. Vi kommer också att ha en videolösning så att teamen vid behov lätt kan kommunicera med varandra. Dessutom får vi en del nya patientövervakningssenheter, säger Mattias Morin och Mattias Josefsson.

Utöver funktion har det också tänkts till kring färg och form, så att det blir en rogivande miljö. I entrén kommer också ett konstverk att placeras.

Totalt kommer över 200 personer att arbeta i det nya akuthuset, varav ungefär 85 på akuten, 120 på IVA och röntgen och 12 på sterilcentralen.

Text och foto: Jonas Hansson
Foto på Annica Lundström: Marlena Junttila
Film: Maria Lindgren

Nya akuthuset Sunderby sjukhus
Sjuksköterskan Ulrika Ohlsson ingår i en arbetsgrupp för att ta fram en katastrofplan. Hon ser väldigt positivt på det nya akuthuset och dess möjligheter för både personal och patienter.

Nya akuthuset Sunderby sjukhus
Mattias Josefsson är, tillsammans med Agnetha Engman, enhetschef på akuten. Här i en av teamcentralerna där personal utifrån det inglasade personalutrymmet i mitten har uppsikt över åtta patienter samtidigt.

Nya akuthuset Sunderby sjukhus
Överst en ”spolo”, en slags diskmaskin för katetrar med mera. Övriga bilder detaljer från nya akuten.

Nya akuthuset Sunderby sjukhus
Överst det nya väntrummet, där en del särskilt ska avskärmas för barn, och en av teamcentralerna. Nederst utrustning i akutrummet och en fördragen skärm framför ett av patienternas ljudisolerade övervakningsbås.

Nya akuthuset Sunderby sjukhus
Överlag är det gott om fönster och ljusinsläpp, jämfört med i tidigare lokaler.

25 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering