Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Det nya psykiatrihuset är top-notch

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det nya psykiatrihuset på Sunderby sjukhus i Luleå står klart. Planeringen har pågått från och till under lång tid och när huset äntligen invigs är det fyllt av det senaste tänket inom psykiatrisk vård. Krister Berglund, ny divisionschef för psykiatrin i Norrbotten, och projektledaren Anne Kemi är entusiastiska över de möjligheter det nya huset innebär för både patienter och personal.

Huvudentrén till Sunderby sjukhus nya psykiatrihus, som är mer än 3 000 kvadratmeter större än det tidigare psykiatrihuset. Nya personalmatsalen
Huvudentrén till Sunderby sjukhus nya psykiatrihus, som är mer än dubbelt så stort jämfört med dagens lokaler.

Behovet av större och mer anpassade lokaler för Psykiatrin Sunderbyn har funnits länge. Redan runt tio år efter att Sunderby sjukhus invigdes vid millennieskiftet stod det klart att en ut- eller nybyggnad krävdes.

I april flyttas patienterna över från det gamla psykiatrihuset, som ligger vägg i vägg (och som det ännu inte är bestämt vad det ska användas till).

Totalt sett är det nya huset 7 500 kvadratmeter stort i tre våningar inklusive garage. Det kan jämföras med det tidigare huset på 2 800 kvadratmeter (samt 700 kvadratmeter i en tillfällig barack och 400 kvadratmeter för öppenvård av patienter med ätstörningar på Pelikanen i Luleå centrum).

Lång process

Anne Kemi, projektledare för bygget och sjuksköterska i grunden, beskriver hur processen har sett ut:

 • Det första beslutet om ett nytt hus togs 2010.
 • 2011 tillsattes fyra arbetsgrupper, där utmaningen var att fundera över hur vården skulle se ut i framtiden. Så småningom blev arbetet nedprioriterat och till sist pausat, bland annat eftersom akutsjukvårdens behov av ett nytt hus också behövde ses över.
 • Under 2014-2015 flyttade Beroendecentrum in i psykiatrins lokaler. Det hade tidigare varit en lättvårdsavdelning för Luleå och Boden på Pelikanen, men blev nu en länsklinik. "Med de åtta platser som avsattes för beroendevården blev vi ännu mer trångbodda. Då kom diskussionerna igång igen om behovet av större lokaler", berättar Anne Kemi.
 • Under 2016 togs ett politiskt beslut att istället för att skicka patienter på utomlänsvård inrätta fyra länsgemensamma vårdplatser för ätstörningar i psykiatrihuset, men på grund av trångboddheten placerades de tills vidare på sjukhusets patienthotell Vistet.
 • 2017 togs det slutliga beslutet att bygga både ett nytt psykiatrihus och ett nytt akuthus.
 • I maj 2018 sattes spaden i jorden.

– Och nu sitter vi här. Helt fantastiskt, säger Anne Kemi som varit med på hela resan och kallar det nya huset för ”sin bebis”.

Anne Kemi och Krister Berglund i entrén till nya psykiatrihuset
Projektledaren Anne Kemi och divisionschefen för psykiatrin i Norrbotten, Krister Berglund, i entrén till det nya psykiatrihuset.

Second opinion från Skåne

Arkitektfirman bakom huset är Norconsult, som i Norrbotten tidigare hette Arkitekthuset Monarken.

– Vi har fört en dialog med dem hela vägen. De har lyssnat på alla våra åsikter. Det har varit allt från färger och material till tvättställens placeringar, säger Anne Kemi.

– För att få veta vad patienterna tycker har jag också vid flera tillfällen tagit ritningarna under armen och gått in och satt mig i ett rum på det gamla psykiatrihuset. Där har vi suttit många timmar tillsammans, patienter och personal. Det har också varit samverkan med patientorganisationerna.

Dessutom har tre medarbetare med lång erfarenhet av både fastigheter och psykiatri från Region Skåne granskat planeringen av huset.

– Det har varit oerhört värdefullt att få en ”second opinion”.

En starkare röst

Även Krister Berglund är nöjd med att ha gått i mål med det nya huset. Han är verksamhetschef för Psykiatrin Sunderbyn och från den 1 april chef för psykiatrin i hela Norrbotten. Det har fram till dess tidigare varit en del av närsjukvården, men blir nu en egen division med drygt 500 medarbetare över hela länet.

– Jag vill att psykiatrin ska få en starkare gemensam röst i regionen. Det nya psykiatrihuset i Sunderbyn visar att regionen vill satsa på den psykiatriska vården och att patienterna i Norrbotten ska få en än mer kvalitativ vård, säger han.

På grund av trångboddheten och corona har Beroendecentrum tillfälligt varit stängt, med det öppnas nu igen i nya lokaler. Där kommer missbrukspatienter att kunna vårdas veckans alla dagar, istället för som tidigare fem dagar.

Anne Kemi, projekteledare för det nya psykiatrihuset
Anne Kemi i ett vid tillfället ännu omöblerat lugnt rum. Där ska patienterna innan de slår sig ned i en skön fåtölj för att lyssna på valfri musik kunna välja belysning och doftlapp. Fototapeten ska bidra till lugnet.

Kunskapscentrum

In i det nya huset flyttar också den länsgemensamma ätstörningsenheten med både dagverksamhet, som i dag finns på Pelikanen i Luleå centrum, och vårdplatser.

Dessutom skapas ett kunskapscentrum för psykiatrisk öppenvård och missbruksvård i det nya huset, där kompetens från hela regionen samlas.

– Vårdens inriktning kommer i ännu större grad än tidigare vara att arbeta utifrån samsjuklighet, där det blivit allt vanligare att man behöver vård för både sitt beroende och en eller flera psykiatriska diagnoser, säger Krister Berglund.

Även för personalen blir det nya huset bättre.

– Ja, vi får betydligt större personalytor. Exempelvis är personalmatsalen nästan fem gånger större. Det blir också fler behandlingsrum och kontorsplatser och bättre omklädningsmöjligheter.

Krister Berglund är nöjd med att ha gått i mål med det nya huset. Han är verksamhetschef för Psykiatrin Sunderbyn och från den 1 april chef för psykiatrin i hela Norrbotten.
”Jag vill att tröskeln för att komma till psykiatrin ska bli lägre”, säger Krister Berglund, här i foajén strax innan byggarbetet avslutats.

Mer välkomnande miljö

Säkerheten i det nya huset är förhöjd. Det skapas skyddsbarriärer mellan personal och patienter som saknas i dag och även har betydelse utifrån smittskyddsperspektiv. Möbleringen i patientrummen är suicidsäkrad och anpassad för att minimera möjligheten för inlagda att skada sig själv och andra.

– Överlag blir det också en mer välkomnande miljö. Det är särskilt viktigt att tänka på hur man utformar en psykiatrisk vårdmiljö. I det tidigare huset har det sett ut som alla övriga vårdavdelningar på sjukhuset. I det nya huset är det utformat utifrån patienterna. Exempelvis att man släpper in ljus i rummen och att patienterna har en vy utanför att titta på. Det är också friskfaktorer för att de ska må bra, säger Krister Berglund som i arbetet med det nya huset haft med sig erfarenheter från sitt tidigare arbete med att utforma bra vårdmiljöer på SIS, Statens institutionsstyrelse.

Han tillägger:

– Det är väldigt viktigt att den här gruppen patienters möte med vården känns bra och trygg. Jag vill att tröskeln för att komma till psykiatrin ska bli lägre.

Nya psykiatrihuset Sunderbyn
Nya psykiatrihuset sett från ovan, juni 2020. Längst till vänster syns det gamla psykiatrihuset.

Många nyheter

Några av nyheterna som Anne Kemi särskilt omnämner i det nya huset jämfört med det gamla är:

 • En innergård där patienterna kan vistas utomhus. "Tidigare har patienterna ibland upplevt att ”väggarna kommer emot dem”. Nu kan de enkelt få gå ut på gården. Det underlättar också när patienter blir utåtagerande att de får komma ut en stund. På gården finns också en rökkur, även om vi inte uppmanar till rökning".
 • Innegym.
 • Utegym.
 • Enkelrum istället för dubbelrum. Med egen toalett och dusch som går att låsa (men som personal vid behov kan låsa upp).
 • Utökat säkerhetstänk kring möbler på akutplatser och PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning) så att patienter inte ska kunna skada sig. Exempelvis krokar, gardinfästen och toalettpappershållare som släpper vid belastning och antingen tunga eller ultralätta möbler. Konceptet är utvecklat av Göteborgsföretaget Healsafe.
 • Ett dagrum med plats att göra saker som att se på TV, lägga pussel och fika.
 • Tysta och lugna rum med sköna fåtöljer och möjlighet att välja belysning och vad man vill lyssna på i hörlurarna – allt från en brusande fors till hårdrock. Dessutom finns tyglappar som man kan applicera olika dofter på från en doftpanel. Rummen bokas och får inte användas av personal eftersom patienterna ska känna att det är deras rum. Konceptet är hämtat från Karolinska universitetssjukhuset.
 • Färgterapi med gröna och blå toner för att lugna och rött för att öka aptiten, bland annat i ätstörningspatienternas kök. I övrigt ljusa träslag och pasteller.
 • Ny metod för ”avskiljning”, som tillämpas om en patient riskerar att skada sig själv eller andra. Tidigare var det mer vanligt med bältesläggning, men Socialstyrelsen avråder i ökad grad från det. En avskiljning får ske max i fyra timmar och patienten får då vistas i ett rum med sucicidsäkra möbler: en tjock madrass, en stor saccosäng och en puff som bord. "Det finns också vid behov fortsatt möjlighet till bältning, exempelvis för utåtagerande patienter som annars riskerar att slå huvudet mot väggen. Då tar vi in en specialkonstruerad bältessäng från Healsafe, som är den första i sitt slag i Sverige och kanske till och med i världen. Den fästs med industrimagneter mitt i rummet för att underlätta personalens arbete. När det är klart stängs magneterna av och sängen kan flyttas mot väggen så att patienten inte behöva ligga som på ett altare", säger Anne Kemi.
 • Ett garage där polisen kan köra in och lämna av patienter, istället för att de ska gå in bojade framför alla förbipasserandes ögon genom huvudentrén. Det minskar också risken för rymningar för exempelvis patienter från rättspsyk.
 • Slussar för att ta sig in och ut i lokalerna, vilket också minskar rymningsrisken.

Top-notch

Att det nya huset utklassar det gamla råder det inget tvivel om enligt Anne Kemi.

– Vi har haft extremt dåliga lokaler och varit fruktansvärt trångbodda. Man har inte ens kunnat få ut patientsängarna ur rummen utan att montera ned grindarna för att ta sig igenom de trånga dörröppningarna. Om man jämför med övrig vård skulle man kunna säga vårdmiljön är vår EKG-apparat, så det är klart vi är nöjda.

Skulle du säga att det nya huset blir något av ”top-notch” i Sverige?

– Ja, absolut. Vi har hållit på så länge med planeringen och det har varit så många inblandade. Därigenom har vi täckt alla möjliga aspekter för att det ska bli så bra som möjligt. Det har varit en förmån att få jobba med det så länge.

Text och foto: Jonas Hansson
Drönarfoto: Mikael Törnkvist, Northworks

Krister Berglund är nöjd med att ha gått i mål med det nya huset. Han är verksamhetschef för Psykiatrin Sunderbyn och från den 1 april chef för psykiatrin i hela Norrbotten.
Det nya psykiatrihuset är 7 500 kvadratmeter stort, men från början skulle det ha blivit ännu större. Det har i två omgångar minskats ned med totalt 700 kvadrat. Här en av kontorskorridorerna.

Nya personalmatsalen, Psykiatrin Sunderbyn
Personalmatsalen är fem gånger större än den gamla.

16 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering