Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Banbrytande studie ska fylla kunskapsluckan om samers hälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Samisk hälsa är ett prioriterat område för Region Norrbotten. Regionen har ett ansvar att se och möta de utmaningar, behov och rättigheter som våra samiska invånare har. Men för att göra det på rätt sätt krävs kunskap. Sverige saknar viktiga faktaunderlag som krävs för att förstå hälsa och välbefinnande hos urfolket samerna. Forskningsprojektet HALDI, som ska studera befolkningen i Jokkmokk, syftar till att fylla igen den luckan.

Christina Storm Mienna, Per Axelsson, forskare inom studien HALDI.
Forskarna Per Axelsson och Christina Storm Mienna har arbetat i flera år för att HALDI ska bli verklighet.

Bristen på kunskap har gjort att Sverige fått internationell kritik från bland annat FN. Den strider till exempel mot målen i Agenda 2030 och FN:s deklaration om urfolks rättigheter.

Den 6 februari samlades några av nyckelpersonerna bakom forskningsprojektet på Jokkmokks hälsocentral. Projektet bedrivs av forskare vid Umeå universitet, med Region Norrbotten som samarbetspartner.

Erbjudande till alla Jokkmokks vuxna

Risten Utsi, distriktsläkare på hälsocentralen, kommer att vara medicinskt ansvarig. Forskarna Per Axelsson och Christina Storm Mienna träffade henne för att planera projektet, där själva forskningsundersökningen kommer att äga rum i början av nästa år. Alla vuxna i Jokkmokk kommer att erbjudas att fylla i ett frågeformulär och genomgå en medicinsk undersökning.

Lena Stenman, Christina Storm Mienna, Per Axelsson, Risten Utsi och Gitt Ström, alla inblandade i HALDI-projektet.
Lena Stenman, verksamhetschef Jokkmokks hälsocentral, forskarna Christina Storm Mienna och Per Axelsson, distriktsläkare Risten Utsi och Gitt Ström, närsjuksvårdschef träffades i Jokkmokk för att diskutera de praktiska förutsättningarna för studien.

– Jag och Christina har arbetat för det här i många år. Nu har det äntligen fått fäste och rönt intresse från finansiärer, säger Per Axelsson, projektledare med många års forskningserfarenhet från Umeå Universitet.

Etnisk självidentifiering

En utmaning, och en av orsakerna till kunskapsluckan, är att Sverige inte har kunskap om etnicitet. HALDI blir den första studien i Sverige byggd på etnisk självidentifiering. Det är ett pilotprojekt som om det faller väl ut kan bilda ram för andra studier.

I HALDI:s första fas hölls diskussioner i elva fokusgrupper i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland för att ringa in vad samerna själva vill ha med i en forskningsstudie kring hälsa. Den delen håller nu på att sammanställas.

Första analys pågår

– Syftet var att fånga det samiska perspektivet. Preliminära resultat kommer sannolikt före sommaren. Vi har gjort en första analys och håller nu på med att återkoppla till grupperna, så att de får möjligheten att kommentera på den, berättar Storm Mienna.

Nästa steg blir att utforma ett frågeformulär till själva forskningsundersökningen som drar igång tidigt 2021. Studien ska kartlägga levnadsförhållanden, psykosociala och hälsofaktorer och förekomsten av sjukdomar i Jokkmokk. Det ska också göras jämförelser med en liknande studie i Norge, SAMINOR.

7 februari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering