Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Yrkeshögskolan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Yrkeshögskolans utbildningar finns inom många olika branscher och över hela landet. Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Vuxenundervisning
Foto: iStock

Utbildningarna matchar arbetslivets behov

Eftersom yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet är den en mycket viktig utbildningsform för Norrbotten.

Utbildningsanordnare kan vara exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet och högskolor. Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras.

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Regional påverkan

Inför varje ansökningsomgång inom yrkeshögskolan efterfrågar Myndigheten för yrkeshögskolan regional information från regionalt utvecklingsansvariga aktörer, såsom Region Norrbotten. Den regionala informationen är ett av flera underlag till myndighetens beslut om vilka utbildningar som ska beviljas statsbidrag eller särskilda medel. Beslut om beviljande eller avslag baseras på en sammantagen bedömning av alla ingående faktorer.

2 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Stina Almkvist
stina.almkvist@norrbotten.se
Tel: 072-722 66 50