Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionalt kompetensförsörjningsråd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under 2018 har Region Norrbotten tillsatt ett nytt tjänstemannaforum för arbetet med regional kompetensförsörjning.

Den 1 januari 2017 utsågs Region Norrbotten till regionalt utvecklingsansvarig. Uppdraget innebär bland annat att föra dialog med kommuner, myndigheter och aktörer som jobbar med att utveckla Norrbotten. I uppdraget ingår även ett samordningsansvar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Region Norrbotten har därför tillsatt ett tjänstemannaforum, kallat regionalt kompetensförsörjningsråd (RKR), som blir rådgivande till bland annat Regionalt forum och Tillväxtberedningen.

Kompetensförsörjningsrådets roll

Det regionala kompetensförsörjningsrådet ska träffas tre till fyra gånger per år. Rådets roll är att kunna adressera både operativa och strategiska frågor inom utbildning och arbetsmarknad och att möjliggöra en utökad samverkan och samhandling i länet. Under det närmaste året kommer arbetet med att ta fram gemensamma målsättningar för området att vara i fokus. En stor del av rådets roll är att vara styrgrupp för ESF-projektet Samling för jobb och framtid. Rådets ordförande är Eva Jonsson. Region Norrbotten är sammankallande för mötena.

Deltagande organisationer

 • Arbetsförmedlingen
 • Fortbildning i samverkan
 • Norrbottens bildningsförbund
 • Norrbottens Kommuner
 • Lapplands kommunalförbund
 • Luleå kommun
 • Luleå tekniska universitet
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Piteå kommun
 • Region Norrbotten
 • Teknikcollege Norrbotten
 • Vård- och omsorgscollege

2 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Stina Almkvist
stina.almkvist@norrbotten.se
Tel: 072-722 66 50