Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Landstingsfullmäktige beslutar om kollektivtrafikmyndigheten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vid sitt sammanträde den 17 november 2011 beslutade landstingsfullmäktige att anta den förbundsordning med tillhörande bilagor som reglerar hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras i Norrbottens län.

Kollektivtrafikmyndigheten organiseras i form av ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av 28 ledamöter, en ledamot från respektive kommun och motsvarande antal ledamöter från landstinget. Direktionen får ett arbetsutskott med 9 ledamöter. De nuvarande ägarna av Länstrafiken, länets kommuner och landstinget, överlåter sina aktier i Länstrafiken till den nya myndigheten. 

Ett interimsorgan får bildas från och med den 1 december 2011 för att vidta nödvändiga åtgärder fram till den 1 januari 2012 för myndighetens verksamhet. Interimsorganet består av valda representanter från medlemmarna i kommunalförbundet. 

För att förbundsordningen ska fastställas måste nu länets kommuner fatta beslut i fullmäktige senast i december avseende bildande av myndighet.   

Bakgrund

Den 1 januari 2012 träder den nya kollektivtrafiklagen i kraft, som innebär att det i varje län ska inrättas en kollektivtrafikansvarig myndighet. Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollektivtrafik. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fastställa ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgör utgångspunkt för kollektivtrafikmyndighetens beslut om vilken trafik som ska omfattas av allmän trafikplikt och som säkerställs genom avtal.

 Enligt den nya lagen får kollektivtrafikföretag fritt etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla geografiska marknadssegment. I och med detta avskaffas trafikhuvudmännens ensamrätt att bedriva lokal och regional linjetrafik.

18 november 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering