Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vad menas med sammanhållningspolitik?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hur ska pengar från EU bäst användas för Norrbottens utveckling? Nu håller nya program, för perioden 2021-2027, på att mejslas fram. Pengarna det handlar om kommer från det som kallas för EU:s sammanhållningspolitik. Men vad är det egentligen?

EU-flagga och Sveriges flagga
Bild: iStock.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste verktyg för att skapa tillväxt och jobb lokalt och regionalt i Europa.

Politiken ligger bakom hundratusentals projekt i Europa som drivs med medel från olika fonder. Länder och regioner använder dessa pengar för att finansiera olika program.

Sammanhållningspolitiken ska göra Europa starkare i konkurrensen med andra delar av världen. Den ska även minska skillnader i utveckling mellan EU:s regioner. Den regionala politiken för tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik hänger ihop. Regionerna och de som driver verksamhet där får vara med bestämma vad som är viktigt. Det är nödvändigt om arbetet med utveckling ska lyckas.

Flera program för fonder som omfattar Norrbotten ska nu tas fram, till exempel:

•Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Denna fond ska jämna ut skillnader mellan olika regioner när det kommer till tillväxt och jobb. Platser som har geografiska svårigheter, som Norrbotten, gynnas. Det kan handla om att området är avlägset, glesbefolkat eller bergigt.

•Europeiska socialfonden (ESF). Denna fond riktar sig till arbetsmarknaden. Den ska skapa fler jobb, underlätta för dem som har svårt att få jobb och skapa möjligheter att få bättre jobb. I corona-pandemins spår är fonden ett viktigt verktyg för att lindra den ekonomiska krisen.

•Just Transition Fund (JTF). Fonden för en rättvis omställning ska ge stöd där klimatomställningens påverkan är som störst. I Sverige ger fonden flera miljarder till omställning av stålindustrin och gruvindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

•Interreg Aurora. Denna fond stöttar samarbete över gränserna i Sverige, Norge och Finland. Pengarna ska gå till social och ekonomisk utveckling.

•Interreg Kolarctic. Denna fond ger stöd till samarbete mellan regionerna på Nordkalotten. Det handlar om Norrbotten, finska Lappland, Troms och Finnmark i Norge samt regionerna i nordvästra Ryssland.

 

Kontaktperson

Namn: Per Erik Andersson
Titel: Processledare
Telefon: 0920-711 55

6 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering