Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kiruna kommun

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna.

Kiruna 

Kiruna kommun har ett subarktiskt klimat med det man kan kallar arktiskt livsstil. Kombinationen av urbana och naturnära livsmiljöer, samt lägre omkostnader för boende och fritid, som skapar attraktivitet.

Översiktsplanen ska ge förutsättningar för att servicen ska kunna bibehållas och utvecklas i hela kommunen. En väl fungerande offentlig service tryggar invånarnas hälsa och sociala välfärd och ska finnas nära invånarna. God offentlig service ska finnas och utvecklas i hela kommunen. Kommersiell och offentlig service ska samordnas över sektorsgränser i effektiva helhetslösningar inte minst för att skapa förutsättningar för utveckling på landsbygden.

Bebyggelsestrukturen med bosättningar samlade i små tätorter med en del lokal service är bra ur transportsynpunkt och därmed också miljösynpunkt. Detta bebyggelsemönster är viktigt att försöka behålla, då avstånden mellan byarna inom den i övrigt glest befolkade och ytmässigt stora kommunen är betydande. I samrådshandling för den nya översiktsplanen har kommunen delats upp i bygder med serviceorter för att ge en bättre överblick och därigenom kunna behålla service med olika servicenivå i närområdet. Samordning av samhällsservice och kommersiell service eftersträvas.

Översiktsplan Kiruna Kiruna

iruna kommuns översiktsplan 2018 är ute för samråd för en uppdatering. Tre fördjupade översiktsplaner finns för Torneträskområdet, Svappavaara och Kiruna centrum.

16 augusti 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Birgitta Isaksson

Samhällsstrateg

birgitta.isaksson@kommun.kiruna.se
0980-708 40
  

Håkan Siggemo

Håkan Siggemo

Landsbygdsutvecklare

hakan.siggemo@kiruna.se
0980-756 96