Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kalix kommun

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kalix, den attraktiva och framgångsrika kommunen, där vi tillsammans aktivt deltar i omvärldsförändringar och med god ekonomisk effektivitet utvecklar det goda och hållbara samhället.

 

Kalix

Kalix har en unik miljö att leva, bo och verka i. Landskapet är omväxlande och innehåller allt från karg ytterskärgård, älvar med dalgångar till skogs- och jordbruksbygd med sjöar. Möjligheterna till ett attraktivt boende är en av kommunens främsta kvaliteter. Detta förhållande gäller såväl på landsbygden, i de mindre tätorterna som i Kalix tätort.

Den varierande bebyggelse som finns inom kommunen har olika förutsättningar att skapa miljöanpassade levnadsmönster. Potentialen för utveckling inom tätorterna kan vara närheten till olika saker medan den i glesare bebyggelse kan vara t ex ett visst mått av självförsörjning.

I samhällsplaneringen måste de unika förutsättningar som finns på varje plats vägas samman så att kvaliteterna utvecklas i ett varierat samhälle med plats för bostäder, arbetsplatser och grönytor.

Översiktsplan Kalix Kalix

Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige oktober 2009. Utifrån visionen har sedan fyra perspektiv antagits: medborgar- och brukarperspektiv, tillväxt- och utvecklingsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiskt perspektiv.

9 januari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Hans Sundell

Utvecklingsansvarig

hans.sundell@kalix.se
073-033 79 11