Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Gällivare kommun

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland.


Gällivare
Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Gällivare kommuns identitet bygger till stor del på olikheternas styrka. I Gällivare kommun finns allt från täta skogar, forsar, sjöar, vidsträckta myrar och högalpina fjäll. Här finns småstadens myller av människor och landsbygdens lugn, de stora arbetsplatserna så som gruvan, kommunen och sjukhuset och de mindre företagen med ett fåtal anställda. Olikheterna är kommunens styrka och skapar en unik identitet för varje bygd och för hela kommunen. Olikheterna ska tas till vara och stärkas genom att värna de många tillgångar som naturen ger i form av arbete, upplevelser och turism och genom att möjliggöra ett differentierat näringsliv och boende i staden och på landsbygden.

Översiktsplanens övergripande strategi för landsbygden är att skapa underlag i varje bygd för att bibehålla eller utveckla den service som finns. Etableringar av olika verksamheter skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Både permanent- och fritidsboende kan ge underlag för lokal service i form av till exempel butiker, skola och kollektivtrafik. Landsbygden omfattar idag många byar men med ett litet befolkningsunderlag. I vissa byar bor endast ett fåtal permanentboende. Det saknas därför underlag för att försörja samtliga byar med kommunal och kommersiell service. En indelning av byarna har därför gjorts i bygder. Varje bygd har en eller flera kärnbyar med viss service som försörjer ett omland med mindre byar. Kommunen har på så vis rimligare möjligheter att göra satsningar i dessa samlande noder (kärnbyar).

Sex kärnbyar har identifierats; Hakkas, Nattavaara, Leipojärvi/Dokkas, Skaulo/Puoltikasvaara, Ullatti och Tjautjas. En tydlig satsning som gjorts i arbetet med landsbygdsutvecklingen på kommunal nivå är servicepunkter. Avsikten är att landsbygdens invånare ska vara med att utforma och fylla dessa servicepunkter med innehåll. Kommunen bör även möjliggöra för alternativa satsningar till utvecklad service på landsbygden. Exempelvis genom kooperativ, hemkörning och shoppingturer. En god tillgång till kommersiell och offentlig service på landsbygden är av stor vikt för att möjliggöra för kommunens åldrande befolkning att bo kvar på sina hemorter. Levande byar med tillgång till service och bofasta invånare ökar såväl även attraktiviteten för nya invånare.

Översiktsplan Gällivare Gällivare 

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2014. En av förutsättningarna som beskrivs i planen är levande landsbygd.

4 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Ann-Sofie Malmefjäll

Landsbygdsutvecklare

ann-sofie.malmefjall@gallivare.se
072-59 88 419