Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arvidsjaurs kommun

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Arvidsjaur växer för en hållbar framtid.

 

Arvidsjaur

I Arvidsjaurs kommun är frågor som berör landsbygdsutveckling viktiga för att kommunen ska kunna fortsätta att utveckla såväl företagsklimat som livskvalitet för invånarna. Framväxten av tjänstesamhället, och dess övergång till kunskapssamhället, har på kort tid förändrat Arvidsjaurs kommun, – bland annat genom att nya näringar sett dagens ljus.

Kommunen ingår numera i ett kommunalt kluster i Norrlands inland för fordonstester. Även annan test- och utbildningsverksamhet i anknytning till kallt klimat har vuxit fram samtidigt som besöksnäring och turism fått en allt större betydelse.

Störst utvecklingspotential bedöms den internationella vinterturismen ha tack vare direktflygförbindelser från Tyskland vintertid. Arvidsjaur har även under senare år successivt stärkt sin ställning som handelsplats i inlandet.

För att Arvidsjaur ska kunna fortsätta att utvecklas så har kommunen etablerat en särskild arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar för att effektivt kunna arbeta med frågor som rör landsbygdsutveckling. Här kommer man längre fram även att kunna ta del av minnesanteckningar från landsbygdsrådet. Kontaktuppgifter till gruppen hittar du till höger.

Även när det gäller att vara en attraktiv ort för företagsetableringar, och hantera entreprenörers utvecklingsplaner, har samhällsbyggnads- och näringslivsenheten också etablerat ett arbetssätt för att skapa en snabb, smidig och effektiv process för information och tillståndsgivning.

Ny översiktsplan för Arvidsjaurs kommunArvidsjaur

Kommunfullmäktige antog 2020-11-24, § 148 en ny översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. Denna anger inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja framåtskridande. Planen innehåller även ett särskilt avsnitt om landsbygdsutveckling.

Nu börjar arbetet med att realisera de rekommendationer som planen pekar ut. I mål- och resursplanerna kommer nämnderna och bolagen att få ange vilka rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen de avser att prioritera under kommande år. Vid årsbokslutet ska sedan nämnderna och bolagen redogöra för vilka rekommendationer som prioriterats under året samt beskriva resultatet av arbetet. Uppföljningen kommer att redovisas på kommunens webbplats så att alla kan följa arbetet.

Planen finns tillgänglig på kommunens webbplats www.arvidsjaur.se/oversiktsplan 

15 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Arbetsgrupp för landsbygdsutveckling

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen hittar du här.

Landbygdsutveckling Arvidsjaur