Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

http://www.europarl.europa.eu/euroscola

En del av Sverige och omvärlden

Kontaktperson

John Kostet, Internationell strateg
Telefon: 070-461 00 77
E-post: john.kostet@norrbotten.se

Region Norrbotten verkar internationellt för att stärka regionen.

Det internationella perspektivet är viktigt för att Norrbotten ska vara konkurrenskraftigt i en globaliserad värld. Idag ser vi en ökad konkurrens mellan Europas ca 300 regioner. Detta ställer ökade krav på Norrbotten att positionera sig. Bakgrunden till Region Norrbottens internationella engagemang är därför regionens långsiktiga utveckling och konkurrenskraft.

Många av Region Norrbottens politiker är starkt drivande i internationella forum. Som stöd för arbetet finns en aktiv tjänstemannastab. Det gemensamma uppdraget är att stärka Norrbottens position i internationella sammanhang genom bland annat strategiska allianser, nätverkande och samarbeten på internationell och mellanregional nivå.

 

10 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 29
 • MAR
 • 2019
 • 17:00
Europaforum Norra Sverige logga

Norra Sverige överens om gemensam EU-politik

Europaforum norra Sverige har avslutat sin konferens i Luleå med att de fyra nordligaste länen antagit tre gemensamma politiska positionsdokument för att påverka EU i frågor som berör norra Sverige.

Norra Sverige överens om gemensam EU-politik

 • 22
 • FEB
 • 2017
 • 15:08
EU- och handelsminister Ann Linde i

Regeringen i överenskommelse med norra Sverige om gemensam EU-satsning

Vid Europaforum Norra Sverige (EFNS) den 22 februari har EU- och handelsminister Ann Linde ingått en överenskommelse med de fyra nordligaste länen om att deras arbetssätt genom EFNS blir nationell modell för regional samverkan i EU-frågor.

Regeringen i överenskommelse med norra Sverige om gemensam EU-satsning

 • 23
 • JAN
 • 2017
 • 16:36
Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, Margot Wallström, utrikesminister, Maria Stenberg, regionråd i Norrbotten.

Utrikesministern välkomnar politisk plattform för Arktis

Den 23 januari lanserades "Norrbottens politiska plattform för Arktis" i samband med den betydelsefulla konferensen Arctic Frontiers i Tromsö, Norge. Vid lanseringen deltog utrikesminister Margot Wallström som välkomnar att Norrbotten är en aktiv aktör i Arktis.

Utrikesministern välkomnar politisk plattform för Arktis

 • 12
 • DEC
 • 2016
 • 14:01

OECD ser potential i Norrbotten

OECD uppmanar Sveriges regering att ta tillvara på unika resurser och tillväxtmöjligheter i glesbefolkade områden. En förutsättning är att staten ger regionerna ökat inflytande över nationella strategier för tillväxt. OECD konstaterar att tillväxt i större utsträckning sker utanför storstäder och att det krävs mer anpassade strategier för att tillvarata de potentialer som finns i regionerna.

OECD ser potential i Norrbotten

 • 20
 • JUN
 • 2016
 • 09:12

Östersjökommissionen 20 år

Östersjökommissionen - regionernas röst i Östersjön och en plattform för EU-samarbete - fyller i år 20 år. "EU är inte bara en massa möten även om man ibland kan tro det. EU är samarbete och lösningar på gemensamma problem, och vi behöver verkligen varandra," säger Åsa Bjering, generalsekreterare.

Östersjökommissionen fyller 20 år

 • 25
 • JAN
 • 2016
 • 09:19

Landstinget skriver nytt avtal med Troms Fylke

Maria Stenberg (S) och Cecilie Myrseth (Ap) undertecknade på söndagskvällen ett nytt samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och Troms Fylkeskommun.

Landstinget skriver nytt avtal med Troms Fylke

 • 04
 • MAR
 • 2015
 • 17:45

Norra Sverige samlas för att ta ställning i EU-politiken

Om en vecka inleds Europaforum Norra Sverige, nätverket för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Norra Sverige samlas för att ta ställning i EU-politiken

 • 11
 • FEB
 • 2015
 • 12:50

Fortsatt uppdrag i EU-organ

Agneta Lipkin (s), styrelseledamot i Norrbottens läns landsting, fick nyligen förnyat mandat att företräda Sverige i utskottet för territoriell sammanhållningspolitik (COTER).

Fortsatt uppdrag i EU-organ

 • 14
 • JAN
 • 2015
 • 08:33

Vi vill utveckla Norrbotten tillsammans med andra

Landstinget arbetar aktivt med att utveckla Norrbotten genom samarbeten med andra regioner i Sverige och Europa.

Vi vill utveckla Norrbotten tillsammans med andra

 • 22
 • OKT
 • 2014
 • 08:59
Sven-Erik Bucht

Norrbottning ansvarig för regional tillväxtpolitik

Ett för Norrbotten viktigaste politikområden är EU:s gemensamma regionala tillväxtpolitik. Sammanhållningspolitiken som den också kallas, syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor i EU. Statsminister Stefan Löfven har gett det svenska ansvaret till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht från Haparanda, Norrbotten.

Bucht driver Sveriges regionala tillväxtpolitik

Se alla nyheter