Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Man gör skillnad - en utbildning som förändrar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En utbildning som hjälper arbetsgivare att arbeta med maskulinitet och jämställdhet på ett enkelt och verksamhetsnära sätt.

Genomförd utbildning rustar deltagarna att lättare identifiera, ifrågasätta och utmana traditionella normer och värderingar.

Man gör skillnad - utbildning i jämställdhet och maskulinitet

Tilltalande, enkelt och fritt att använda

Utbildningsmaterialet är gratis, har ett enkelt och tilltalande upplägg samt kan anpassas efter den aktuella verksamheten och de anställda. Man gör skillnad kan med fördel användas på en grupp medarbetare på en arbetsplats eller i föreningslivet. Utbildningen är självinstruerande och allt material laddas ner från hemsidan www.mangorskillnad.se.

Hur används materialet

Inga förskunskaper behövs. Det finns särskilt material för samtalsledaren (personen som håller i utbildningen) samt instruktionsblad för deltagare. Materialet kommer mest till sin rätt då det används/diskuteras i grupp. Det fungerar bäst i sin helhet där gruppen går igenom tre olika steg men men det går också att fokusera och välja ut enskilda delar. De tre stegen är kunskapshöjning, reflektionsövningar samt praktiskt förändringsarbete.

Man gör skillnad - steg 1 2 3

Tiden för varje delmoment uppskattas från 30 min och uppåt. Att göra hela utbildningen uppskattas ta cirka 6 timmar. Samtalsledaren kan behöva ytterligare en liten stund att läsa materialet för samtalsledare. 

Målgrupp

Målgruppen är arbetsgivare som vill främja mer jämställda och jämlika arbetsplatser med hög känsla för ansvar och kvalitet. Materialet fokuserar på maskulinitet och har störst genomslagskraft på en arbetsplats med många manliga anställda. Ju fler som tar på sig rollen att vara förändringsbärare desto mer välmående blir länet - och befolkningen.

Bakgrund

Utbildningen är ett samarbete mellan folkhälsocentrum, Region Norrbotten och Make Equal. Region Norrbottens kontaktperson är Linda Moestam e-post: linda.moestam@norrbotten.se.

Insatsen är en av Region Norrbottens 118 hälsofrämjande insatser  (29A, 31A) som tagits fram med syfte att verkställa Norrbottens folkhälsostrategi.
Läs om Region Norrbotten hälsostrategi

Regionens samlade utbud av insatser finns på www.norrbotten.se/smorgasbord 

11 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: