Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Viktigt med patientnära forskning för Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Forskning inom hälso- och sjukvård bedrivs inte bara på universitetssjukhusen. I Region Norrbotten finns merparten av forskningen på Sunderby sjukhus även om det pågår verksamhet i hela länet. ”Forskning och utveckling är tillsammans med vård och utbildning tre kompletterande uppdrag för regionen”, säger forskningschef Fredrik Petterson.

Fredrik Pettersson, chef för Utvecklingsavdelningens enhet för forskning och lärande, Region Norrbotten.
Fredrik Pettersson, chef för enheten forskning och lärande på Region Norrbottens utvecklingsavdelning, med senaste forskningsbokslutet. Foto: Jonas Hansson.

För Region Norrbotten är det angeläget att forskningen är patientnära och har koppling till verksamhetens behov. Det är också viktigt med en god akademisk miljö och god samverkan med andra regioner inom norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet med flera parter. Det slås fast i det senaste forskningsbokslutet.

Läkarprogrammet

När det gäller den akademiska miljön handlar det i första hand om Sunderby sjukhus och har direkt koppling till de läkarstudenter som studerar sina sista tre år där, som en del av LP4U (Läkarprogrammet på fyra utbildningsorter).

– De som studerar till sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har sina akademiska miljöer på universiteten, säger regionens forskningschef Fredrik Pettersson.

Föryngring

Han ser gärna att flera forskare samverkar kring ett forskningsområde. Forskningen ska vara långsiktigt och leda till föryngring. Ett viktigt uppdrag för regionens forskare är också att undervisa läkarstudenterna.

Varje år utlyser regionen forskningsanslag, som kan sökas av medarbetare på både regionen och privata verksamheter anslutna till Vårdval Norrbotten.

Det finns tre olika forskningsmedel att söka:

 • Forskningstid i timmar.
 • Omkostnader i forskningsprojekt.
 • Anslag för utveckling av en akademisk miljö (där den största delen består av statliga så kallade ALF-medel, Avtal om läkarutbildning och forskning, som regionen får för läkarutbildningen på Sunderby sjukhus). 

Fredrik Pettersson, chef för Utvecklingsavdelningens enhet för forskning och lärande, Region Norrbotten.
Fredrik Pettersson har själv disputerat i nationalekonomi inom miljö- och naturresurser. Han har tidigare bland annat arbetat som i
nternationell samordnare på utbildnings- och forskningsenheten på Luleå tekniska universitet. Foto: Jonas Hansson.

Förbättra vården

Totalt satsar Region Norrbotten ungefär 15 miljoner kronor per år på forskning inom hälso- och sjukvård. Det är sett till folkmängden i paritet med de flesta andra regioner, men i nedre halvan och långt ifrån de summor som regioner med universitetssjukhus satsar.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla regioner och kommuner medverka i finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område och i folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.

– Det är en grundläggande anledning till varför vi bedriver forskning, men det fyller förstås också en nytta – för såväl våra patienter som studenter och medarbetare. Vi behöver duktiga välutbildade medarbetare och den akademiska miljön hoppas vi ska underlätta rekrytering av ny personal. Även om vi är en liten spelare behöver vi forskarutbildade medarbetare för att förbättra vården, säger Fredrik Pettersson.

Femtiotal forskare

Under 2019 sökte 38 medarbetare forskningstid på mellan fem och tolv veckor, främst läkare. En del har också erhållit externa forskningsanslag.

– Vi har i nuläget ett femtiotal aktiva forskare inom regionen, främst kopplade till Sunderby sjukhus i Luleå, även om de också finns på andra håll i länet, säger Fredrik Petterson.

En stor utmaning är att skapa förutsättningar för att få forskarna att meritera sig ytterligare efter disputation – att ansöka om en docentur och senare en professur.

– Vi har fyra professorer knutna till oss i dag, men visst vore det önskvärt med fler. Vi skulle också gärna se att det var fler sjuksköterskor och andra yrkeskategorier som doktorerade, men för dem begränsas möjligheterna av att det krävs en magisterutbildning först, säger Fredrik Petterson.

Covid-19

Han vill också lyfta fram att medarbetare vid hans enhet, Forskning och lärande, har bidragit i arbetet med coronapandemin när 500 slumpmässigt utvalda norrbottningar bjöds in till provtagning avseende antikroppar mot covid-19. Avsikten var att se hur många som var immuna och att kunna planera vården.

– Det handlar egentligen inte primärt om forskning, men det är ingen slump att det är regionens forskare som har hållit i det arbetet. Det hade inte kunnat genomföras utan erfarenhet från forskarutbildning eftersom det krävs en viss metodologisk kunskap, säger Fredrik Pettersson, som också konstaterar att inga liknande studier av antikroppar som är baserade på ett slumpmässigt urval av befolkningen hittills har gjorts på annat håll i landet.

Illustration från forskningsbokslut 2019
Illustration från Region Norrbottens forskningsbokslut 2019 över antal medarbetare som finansieras via forskningsmedel. Klicka för större bild.


Region Norrbottens forskningsområden

För närvarande har regionen större akademiska miljöer inom följande forskningsområden och kliniker:

 • OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten).
 • NICE-projektet (Nutritionens inverkan på immunologisk mognad hos barn i relation till olika miljöfaktorer).
 • Psykiatri med koppling till somatiska sjukdomar.
 • Öron-näsa-hals.
 • Ortopedi.
 • Kirurgi.
 • Infektion.
 • Intensivvård.

Utöver det finns det forskning som bedrivs av medarbetare med inriktning mot bland annat tandvård, äldres välbefinnande och strokevård.

En hel del forskning som bedrivs av framför allt Luleå tekniska universitet är regionen också delaktig i, exempelvis framtagande av en chattjänst för psykisk ohälsa som bygger på artificiell intelligens (EU-projektet ChatPal).

11 augusti 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering