Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sveriges mest jämställda och hållbara regionala utvecklingsstrategi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

- Vi ska ha Sveriges bästa, mest jämställda och hållbara regionala utvecklingsstrategi. En levande process där vi vill att alla norrbottningar; i näringslivet, organisationer och hela civilsamhället, ska delta i arbetet med att bygga vår egen framtid, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

Regional utvecklingsstrategis symbol

Nu har Region Norrbotten dragit igång den breda dialogen kring Regional utvecklingsstrategi 2030 - det viktigaste styrdokumentet för regionens utveckling och framtid. Här ska vi under 2018 diskutera och bestämma vilka prioriterade områden vi ska satsa på för att Norrbotten ska växa och utvecklas.

Att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi är en viktig del av det uppdrag som regeringen tilldelat Region Norrbotten 2017. Strategin ska fastställas av regionfullmäktige, tas fram i bred samverkan och beslutas av regionfullmäktige i början av 2019. Strategin är vägledande för mer än en miljard kronor i regionalt, nationellt och europeiskt utvecklingskapital, som vi kan få ta del av och växla upp för satsningar och investeringar de närmaste åren.                   

- Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin är en levande process och förutsätter en aktiv, demokratisk och folkbildande dialog, där vi måste kunna ändra färdväg utifrån nya och förändrade scenarier i omvärlden. Övergripande områden för den regionala utvecklingsstrategin är hållbarhet, jämställdhet, mångfald, internationalisering och Agenda 2030. Vi kommer att resa runt inne i länet och bjuda in alla som vill vara med och bidra med sina klokskaper i arbetet, säger processledaren Kenneth Sjaunja.

Ett 70-tal region- och kommunpolitiker medverkade i den inledande Norrbottenskonferensen förra veckan, där man bland annat diskuterade digitalisering, jämställdhet, befolkningssiffror och demografi. Vi har faktiskt inte blivit fler än 49 norrbottningar på 63 år, sedan 1955, och håller oss kring 250 000 innevånare i regionen. Samtidigt har Sverige ökat med 2,8 miljoner människor.

Hur ska vi då bli fler?
- Det är oerhört viktigt att vi blir bättre på att marknadsföra Norrbotten och att vi alla blir bättre ambassadörer. Vi har jobben, vi har näringarna, vi har naturresurserna och vi måste få hit fler människor. Skulle de veta vilka möjligheter vi har, skulle dom komma hit. Vi måste bli bättre på att berätta det, säger Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson. 

- Den regionala utvecklingsstrategin måste omfatta hela Norrbotten. Digitalisering är en jätteviktig del för att hela länet ska leva och då måste vi säkra upp vår infrastruktur så att vi kan nyttja tekniken, såväl inom offentlig som privat sektor. Vi måste också jobba med jämställdheten, för där kvinnorna bor, där bor männen. Vi välkomnar alla, menar Pajalas kommunalråd Anna Kumpula Kostet.

Daniel Bergman, ledamot i regionfullmäktige från Piteå, tryckte på nödvändigheten av bättre tillgänglighet och mångfald.

- Vi måste satsa på bättre kommunikationer och tillgänglighet. Det ska vara lätt att ta sig till och från Norrbotten. Vi behöver Norrbotniabanan och höghastighetsinternet i hela regionen. Mångfalden är också viktig, inte minst för att se till att vi har ett bredare befolkningsunderlag. Det är en förutsättning för välfärden.

norrbotten.se/rus finns aktuell information om processen och dialogunderlag, samt all dokumentation och filmer från Norrbottenskonferensen och andra evenemang.

 

Kontaktperson

Namn: Kenneth Sjaunja
Titel: Processledare
Telefonnummer: 070-532 04 51

31 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: