Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stort intresse för digitala hjälpmedel bland äldre

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sensorer i kläderna, GPS-sulor och VR-glasögon med ansiktsigenkänning. Det är bara några exempel på digitala framtidslösningar som äldre personer ger tummen upp för. Intresset för att använda digitala hjälpmedel som ökar livskvaliteten är högt, konstaterar Sari-Anne Wiklund Axelsson, strateg med inriktning rehabilitering på Region Norrbotten.

Sari-Anne Wiklund Axelsson, strateg med inriktning rehabilitering på Region Norrbotten
Sari-Anne Wiklund Axelsson, strateg med inriktning rehabilitering på Region Norrbotten, filosofie doktor i fysioterapi och legitimerad sjukgymnast. Foto: Jonas Hansson.

Hon har tidigare forskat och undervisat på Luleå tekniska universitet kring e-hälsa, kommunikation och beteendeförändringar. I sin doktorsavhandling från 2015 tar hon bland annat upp förväntningar på ökad livskvalitet hos äldre personer vid användande av digitala hjälpmedel med koppling till hälso- och sjukvård.

Det frågeformulär som hon har använt heter PIADS (Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale) och består av 26 frågor.

Frågor om livskvalitet

Resultaten bygger på svar från fokusgrupper samt 154 slumpvist utvalda personer i åldrarna 55-91 år över hela landet.

Sari-Anne Wiklund Axelsson konstaterar att det till övervägande del var en positiv bild som framträdde.

Deltagarna förväntade sig att livskvaliteten – däribland självkänsla, kompetens och att fungera i omgivande miljö – i hög grad skulle påverkas av att använda digitala hjälpmedel.

– Den viktigaste aspekten för att det skulle infrias var nyttan, men även att produkterna var enkla att använda.

Sari-Anne Wiklund Axelsson, strateg med inriktning rehabilitering på Region Norrbotten
Intresset för digitala framtidslösningar är väldigt stort och mycket större än det som i dag är implementerat på marknaden. Det visar den här bilden från Sari-Anne Wiklund Axelssons doktorsavhandling. Illustration: Peter Sundström. Klicka på bilden för större format.

Ansiktsigenkänning och GPS-sulor

Det visade sig också att de äldre som ingick i hennes undersökning var väldigt intresserade av framtidslösningar, i mycket högre grad än de tekniska lösningar som i dag finns på marknaden.

Dit hör exempelvis glasögon med ansiktsigenkänning, klockarmband som mäter blodtryck och puls och därefter sänder resultaten automatiskt till vården samt käppar som med hjälp av sensorer leder vägen framåt.

Andra exempel som skattades högt var sensorer i skorna som hjälper till att hålla balansen och GPS-sulor som gör att anhöriga och vårdpersonal kan se var personen befinner sig.

Breddinförandet ligger nog ganska långt borta i de flesta fall, men intresset för den typen av framtidscenarior är stort hos äldre användare, säger Sari-Anne Wiklund Axelsson.

Viktigt att lyssna på slutanvändarna

I senare forskning har Sari-Anne Wiklund Axelsson tillsammans med de äldre och sin forskargrupp studerat vilken design som är viktig vid nedsatta sinnesintryck som hörsel, syn och känsel.

– Det handlar om tydliga färger, överskådlighet och individuella anpassningar. Det främjade målgruppens hälsa och gjorde dem också motiverande att stödja andra äldre att använda digitala lösningar.

En viktig slutsats hon drar är att de som utvecklar framtidens digitala hjälpmedel bör ta fram innehållet i tjänsterna tillsammans med slutanvändarna.

– Tidigare forskning har visat att det leder till att hjälpmedlen verkligen används.

Stort intresse för forskningen

Intresset för det hon kommit fram till i sin forskning har varit stort även utanför Norrbottens gränser, berättar hon.

– Ja, jag har presenterat min forskning i flera olika sammanhang, bland annat under världskongressen i gerontologi och geriatrik i Sydkorea, där jag och mina kollegor vann pris för bästa poster, och vid världskonferensen i geronteknologi i Frankrike.

Fotnot: Gerontologi brukar beskrivas som läran om åldrandet och de förändringar det leder till medan geriatrik handlar om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Geronteknologi, eller geronteknik, handlar om design och utveckling av tekniskt stöd kopplat till åldrandet.

17 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering