Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten utvecklar sitt jämställdhetsarbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten är en av fem regioner som under två år deltagit i satsningen Modellregioner – med syfte att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Bakom satsningen står Sveriges kommuner och regioner (SKR), som i december arrangerade en nationell konferens där medverkande regioner delade sina resultat.

Regionråd Linda Frohm (M)
Regionråd Linda Frohm är nöjd med Region Norrbottens medverkan i projektet Modellregioner, med syfte att utveckla jämställdhetsarbetet. Foto: Anders Alm.

I Modellregioner-projektet, en utveckling av det tidigare projektet Modellkommuner, utvecklar medverkande regioner sitt jämställdhetsarbete. Det sker genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra i form av benchmarking.

Lärandet tas tillvara i respektive region genom förbättringsarbeten på hemmaplan.

− Vi har kommit en bra bit i arbetet med att säkerställa en jämställd service till kvinnor och män, flickor och pojkar, säger Region Norrbottens regionråd Linda Frohm.

Likvärdig service

Hon fortsätter:

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön och att regionens resurser ska fördelas jämställt. Den här satsningen har hjälpt oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i ledning och styrning, vilket höjer kvaliteten i verksamheten. Vi har fått till ett bättre helhetsgrepp i uppdraget att jämställdhetsintegrera organisationen.

Andra regioner

Varje region har en arbetsgrupp där politiker, chefer, strateger och controller finns med i varje steg.

– För mig som politiker har det varit givande att diskutera jämställdhetsarbetet med politiker från andra regioner. På hemmaplan har det varit väldigt värdefullt att oppositionen genom regionrådet Anders Öberg deltagit. Däröver har jag själv fått möjlighet att regelbundet diskutera med våra chefer och experter hur vi ska arbeta i Region Norrbotten, säger Linda Frohm.

Bra resultat

Regionernas resultatrapporter visar att alla regioner har en tydlig strategi för att förankra arbetet i styrning och ledning. En rad politiska beslut är fattade vilket gett avtryck i olika typer av dokument och uppdrag, något som bäddar för kommande implementering och förändrade arbetssätt.

− Vi är särskilt nöjda med att vi fått till ett bra internt samarbete där vi fördelat jämställdhetsfrågorna på fler personer. Viktigt är också att vi fått till jämställda beslut i organisationen och en bra integrering av jämställdhet i flera styrande underlag, säger Linda Frohm.

Komplext

Hon tycker också att Region Norrbotten har lärt sig mycket om både ledarskapets och kulturens betydelse för jämställdhetsfrågornas utveckling.

– Det har blivit ännu tydligare att jämställdhet är ett kunskapsområde där vi måste hålla i och vara tålmodiga. Det är ett komplext område som kräver både kunskap och god förankring. Dessutom är den politiska efterfrågan på resultat av största vikt, säger Linda Frohm. 

Deltagare i Modellregioner 2018-2020

  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten
  • Region Halland
  • Region Värmland
  • Region Gotland
  • Region Gävleborg (deltog första året)

Kontakt

Region Norrbotten: Linda Moestam
SKR: Love Nordenmark

15 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering