Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten stärker sitt påverkansarbete på nationell nivå

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten går in som partner i Region Västerbottens kontor i Stockholm. Syftet är att, tillsammans med Västerbotten, kunna bedriva ett ännu starkare och effektivare påverkansarbete mot nationella beslutsfattare.

Partnerskapet innebär att Region Norrbottens tjänstemän, politiker och samarbetspartners får en tillgänglig lokal att utgå ifrån, som kan stimulera till en kontinuerlig dialog med beslutsfattare på nationell nivå. Det kan handla om regeringsföreträdare, riksdagspolitiker, myndighetschefer men också utredare och konsulter som på olika sätt är inblandade i beslut som rör norra Sverige.

Partnerskapet är ett led i Region Norrbottens satsning för att stärka Norrbottens röst i det nationella beslutsfattandet, till nytta för alla som bor, lever och verkar i Norrbotten. Den sker inom ramen för projekt "Samverkan och dialog", ett treårigt projekt som en enig regionstyrelse beslutade om att finanisera i december 2016.

- Det måste vara ett mål att Norra Sveriges påverkansarbete ska ske i samarbete mellan Norr- och Västerbotten. Vi är både större och starkare tillsammans, det är erfarenheterna från vårt gemensamma påverkansarbete mot EU, som sker genom Brysselkontoret North Sweden European Office, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

Det finns en konkurrenssituation mellan regioner kring nationella satsningar och att få de rätta förutsättningarna för regionens utveckling. Det gäller inte minst nationella infrastruktursatsningar, men kan också handla om utlokaliseringar av myndigheter eller vad regioner och kommuner ska få bestämma över. Denna konkurrenssituation är anledningen till att Region Norrbotten satsar på ett Stockholmskontor men också att närvaron på mötesplatser som Almedalsveckan stärks.

- Alla vill ha den nationella nivåns öron. Bakgrunden är övergången från en regional utjämningspolitik till en regional tillväxtpolitik som utgår från regionens arbete och förmåga att skapa utveckling och tillväxt utifrån sina förutsättningar, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.

Västerbottens kontor i Stockholm är ett projekt med Region Västerbotten som huvudman, och delfinansieras av Skellefteå kommun, Umeå kommun, Skellefteå kraft, Företagarna Västerbotten och nu även Region Norrbotten.

26 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering