Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Överläkare disputerar på ovanlig cancersjukdom

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Lena Brandefors, överläkare på internmedicin på hematologimottagningen vid Region Norrbotten, har i dag disputerat på Waldenströms makroglobulinemi som är en ovanlig lymfkörtelcancersjukdom.

Lena Brandefors och Ola Landegren
Lena Brandefors försvarade sin avhandling. Ola Landgren, professor och chef vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, var opponent.     

Lena Brandefors har i sin forskning konstaterat att Waldenströms makroglobulinemi är tre gånger vanligare i Sverige och fyra till fem gånger vanligare i Norrbotten och Västerbotten jämfört med övriga världen.
 
– Vi vet inte vad det beror på men vi vet att sjukdomen är vanligare hos män och äldre personer.
 
Sjukdomen är också vanligare hos individer med autoimmuna sjukdomar eller i samband med vissa infektioner. Brandefors säger att det spekuleras om det kan vara så att en kronisk eller långvarig stimulering av immunsystemet kan bidra till att sjukdomen utvecklas.

Ärftlighet en orsak

Det kan också finnas en ärftlig orsak till Waldenströms makroglobulinemi eftersom det finns familjer där flera familjemedlemmar har insjuknat. 

– Eftersom det är en så pass ovanlig sjukdom och eftersom prognosen inte påverkas av hur tidigt sjukdomen upptäcks är det inte meningsfullt med någon allmän screening, säger Lena Brandefors.

Waldenströms makroglobulinemi går i dagsläget inte att bota, därför behandlas inte sjukdomen förrän den ger symptom. Lågt blodvärde är det vanligaste symptomet.

– En vanlig behandling är en kombination av cytostatika och rituximab som är en substans som består av en antikropp som riktas mot ett protein på tumörcellens yta.

Ökad överlevnad

Överlevnaden har ökat under 2000-talet. Under perioden 2000 till 2006 levde 61 procent fem år efter insjuknandet. Under perioden 2007 till 2014 hade femårsöverlevnaden ökat till 70 procent. Förbättringen kan eventuellt hänga samman med att rituximab började användas år 2007.

Lena Brandefors började sina forskningsstudier år 2013 och nu är avhandlingen klar.
 
– Det har varit en kul resa och ett andningshål i vardagen för mig.
 
Vad händer nu, efter disputationen?

– Jag fortsätter jobba kliniskt i Sunderbyn men vill också fortsätta forska. Jag har fått blodad tand kan man säga.
 
Läs avhandlingen


 

Fakta om avhandlingen

  • I avhandlingen har 1 511 registrerade patienter under åren 2000 till 2014 inkluderats. Dessa har hämtats från svenska lymfomregistret.
  • Lena Brandefors har varit doktorand vid institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

30 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering