Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vakterna ser till att personalen kan vårda

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Mikael Johansson och Håkan Lindgren arbetar som ordningsvakter på Sunderby sjukhus. Genom att avvärja bråk, hot- och våldssituationer ser de till att sjukvårdspersonalen kan göra sitt jobb.

Per Wågström, nybliven säkerhetschef i regionen och säkerhetssamordnare på Sunderby sjukhus i några veckor till, berättar att det har skett en ökning av hot- och våldshändelser de senaste åren.

– Det är väl en återspegling av det samhälle vi har med ett hårdare och tuffare klimat, säger han.

Det är också orsaken till att det alltid finns ordningsvakter och väktare i tjänst på Sunderby sjukhus, dygnet runt. Sedan 1 april är det Securitas som har uppdraget.

Ordningsvakt, Sunderbyn
Håkan Lindgren tycker det är ett omväxlande arbete att vara ordningsvakt på Sunderby sjukhus.

Lyssnar på personalen

Håkan Lindgren har arbetat på sjukhuset även tidigare för ett annat vaktbolag, medan det för Mikael Johansson är en ny arbetsplats. Denna förmiddag håller de lite extra uppsikt över LARO-mottagningen som tillhör psykiatrin, en öppen mottagning för personer som missbrukar opiater eller opioder.

De trivs och tycker det är omväxlande att arbeta på sjukhus.

– Ibland är det jättelugnt, ibland blixtrar det till. Här finns människor i tragiska och tråkiga situationer, men det är också mycket som är roligt med bra personal, kollegor och bra samspel, säger Håkan Lindgren.

Mikael Johansson håller med.

– Det är inte som att jobba på stan eller på krogen. Man måste tänka på ett annat sätt, arbeta efter andra lagar och bestämmelser, lyssna på personalen och lägga mer tid på varje händelse.

Ordningsvakt, Sunderbyn
Mikael Johansson är idag stationerad utanför LARO-mottagningen som hör till psykiatrin.

Social kompetens

När patienter är på sjukhuset för att de behöver vård kan ordningsvakterna inte utan vidare avvisa dem, som de kan göra med bråkiga personer på krogen. Det gör att det krävs ännu mer psykologi och social kompetens bakom ingripandena.

– Vi har filosofin att vi ska bygga relation istället för att skapa konflikt. Man måste kunna se vem det är man har framför sig, ta ett steg bakåt, gasa och bromsa efter behov och lösa situationen så att patienten kan vara kvar, men ändå se till personalens säkerhet, förklarar Håkan Lindgren.

Svarar på frågor

När de ronderar sjukhuset måste de vara beredda på att bistå besökare med allt möjligt: Visa vägen, förklara hur parkeringsautomaterna fungerar eller ringa färdtjänst. Dessutom är det deras uppgift att kontrollera brandskyddet och fastigheten, att dörrar och fönster är stängda där de ska vara stängda och att inga obehöriga finns där de inte ska vara.

Trots att de inte själva vårdar patienter känner de att de är en del av helheten i den stora vårdapparat som finns på ett sjukhus.

– Vi hjälper personalen så att de får lugn och ro och kan sköta uppdrag. Det känns bra, säger Mikael Johansson.

De verksamheter som behöver mest stöd av ordningsvakterna är psykiatrin och akuten. Det mest utmanande är psykiatrin tycker Håkan Lindgren.
– Folk som besöker akuten har ju skadat sig, men är man på psykiatrin är man sjuk på ett annat sätt. Man har kanske vanföreställningar, säger saker som man inte menar och vet inte vad man gör.

Det känslomässigt jobbigaste de har varit med om är att stoppa suicidförsök.

 Ordningsvakt, Sunderbyn
I arbetet som ordningsvakt på sjukhuset ingår det även att se till fastigheten och vara besökarna behjälplig när man träffar på dem i korridorerna, berättar Håkan Lindgren.

Reglerat i polislagen

Ordningsvakterna har befogenhet att upprätthålla allmän ordning på sjukhuset; de har fått sitt förordnande från polisen.

– Vår personal ska inte behöva ta någon som helst skit, utan då ringer de ordningsvakten som får hjälpa till att lugna ner situationen, säger Per Wågström.

Ordningsvakterna har liksom polisen rätt att bruka våld för att lösa en situation.

– Blir de så pass hotade att de behöver använda batong kan de göra det och även handfängsel. Men det är strikt reglerat i polislagen. Du får aldrig använda mer våld än situationen kräver och de har inga skjutvapen, säger Per Wågström.

Genomgång efteråt

När ordningsvakterna går in på mottagningar och vårdavdelningar sker det alltid på uppdrag av den vårdpersonal som har tillkallat hjälpen. Vårdpersonalen styr sedan vad ordningsvakterna ska göra. Ändå händer det ibland att vårdpersonalen tycker att ordningsvakten har tagit till för mycket våld.

– Ordningsvakter och sjukvårdspersonal är ju två vitt skilda yrkeskategorier och vi måste jobba för att de får förståelse för varandras professioner. Efter en allvarlig händelse går vi alltid tillsammans igenom vad var och en gjorde och varför, även ur ordningsvaktens perspektiv, berättar Per Wågström.

Ordningsvakt, Sunderbyn, Per Wågström
Per Wågström, nybliven säkerhetschef i regionen och säkerhetschef på Sunderby sjukhus i några veckor till, har sett en ökning av antalet hot- och våldshändelser på senare år.

Bärbara larm

Det finns överfallslarmknappar på alla vårdavdelningar. Personal på akuten och psykiatrin har dessutom bärbara överfallslarm som går direkt till ordningsvaktens personsökare.

– På akuten är det vanligt att det är personer som är påverkade av droger som lever om och stökar omkring. Det kan vara både patienter och besökare, berättar han.

I några fall genom årens lopp har patienter använt tillhyggen eller burit med sig stickvapen. Det har också hänt att personal har skadats, oftast lindrigt. Det har inte inträffat några dödsfall i Sunderbyn förorsakade av den här typen våldssituationer.

Förebygger bråk

Linus Bussman, verksamhetsområdeschef på psykiatrin Sunderbyn, berättar att de så gott som dagligen tar hjälp av ordningsvakterna. Ofta finns de på plats i förebyggande syfte för att lugna stämningen, särskilt om det kommer in en patient som de redan på förhand vet är utåtagerande.

Personalen, liksom ordningsvakterna, eftersträvar att alltid ha ett lågaffektivt, respektfullt och lugnt bemötande gentemot patienterna.

– Vi jobbar efter en fastslagen rutin och har genom åren varit otroligt nöjda med samarbetet, säger Linus Bussman.

Ordningsvakt, Sunderbyn, Per Wågström, Linus Bussman
Psykiatrin är ett av de områden där ordningsvakterna behövs mest, berättar Per Wågström och Linus Bussman.

Lugnare tack vare nya lokaler

På psykiatrin har den egna personalen rätt att ge lugnande läkemedel och att avskilja någon som är farlig för andra i en egen sal. I sista hand, om patienten är benägen att skada andra eller sig själva, kan de spänna fast patienten i en bältessäng.

– Men det är ovanligt. Det sker kanske högst en gång i månaden, säger han.

Tack vare nya, rymligare och mer ändamålsenliga lokaler har antalet tvångsvårdsåtgärder minskat betydligt inom psykiatrin det senaste året.

Ordningsvakt, Sunderbyn
Mattias Josefsson berättar att ordningsvakterna ofta kallas till akutmottagningen för att personalen ska känna sig trygg.

Behövs på akuten

Även på akuten tillkallar personalen ofta ordningsvakterna, berättar Mattias Josefsson, tidigare enhetschef i Sunderbyn och numera verksamhetschef för akutmottagningarna/IVAK i länet.

– Tyvärr har vi ett ganska stort behov av dem och det är jätteviktigt för vår personal att de finns här.

Tröskeln för att tillkalla hjälp är låg.

– Har personalen minsta känsla av att det kan utvecklas till en obehaglig situation så vill vi att ordningsvakterna ska vara här, säger Mattias Josefsson.

Text och foto: Frilansjournalist Ulrika Vallgårda/Yours

19 juli 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering