Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ny rapport om Norrbottens tillväxtförutsättningar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det finns en stark tillväxtvilja bland länets företagare. Kompetensförsörjning och möjlighet att utveckla sina marknader ses som de största utmaningarna. Det visar en ny rapport om Norrbottens näringsliv.

Forskare inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet har i rapporten ”Tillväxtförutsättningar för Norrbottens näringsliv”, kartlagt länets näringslivsstruktur. Syftet är att öka kunskapen om Norrbottens styrkor, svagheter och tillväxtpotential.

Rapporten, som är den andra uppföljande studien, pekar på en fortsatt stark tillväxtvilja bland företagarna i länet. Samtidigt lyfter rapporten fram ett antal strukturella utmaningar, bland annat kompetensförsörjning och den bitvis starka lokala dominansen inom en specifik näring.

− Även denna studie bekräftar att kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för att säkra fortsatt tillväxt i Norrbotten. Länets aktörer måste arbeta tillsammans för att utforma nya modeller för kompetensförsörjning samtidigt som antalet utbildningsplatser måste utökas, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Studien visar också att satsningarna på forskning och utveckling i länet har minskat hos företagen sedan den förra mätningen för fyra år sedan.

− Vi har ett stort behov av att fortsätta utveckla innovationsförmågan i länet. Det behöver utvecklas fler produkter och tjänster som speglar morgondagens behov, och förutsättningarna för det är goda. Exempelvis börjar hållbara lösningar bli en konkurrensfördel för Norrbotten. Här behövs fler initiativ där privata och offentliga aktörer i samverkan hittar nya innovativa och internationellt efterfrågade lösningar som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Den nya rapporten om Norrbottens tillväxtförutsättningar kommer att få betydelse för det fortsatta regionala utvecklingsarbetet.

− Slutsatserna i rapporten är en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete med att ta fram den Regionala utvecklingsstrategin. Parallellt med satsningar på infrastruktur och kommunikationer som stödjer företagarna, behöver vi också fortsatt förstärka arbetet med mångfald och jämställdhet. Företagandet hos unga kvinnor och nyanlända är högt prioriterat i arbetet med att vidareutveckla attraktiva livsmiljöer i Norrbotten, menar Glenn Berggård, regionråd vid Region Norrbotten.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Regional förnyelse, ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

13 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering