Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ny rapport: Kartläggning av Norrbottens skogsnäring – länets bidrag till en hållbar cirkulär bioekonomi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbotten är Sveriges största skogslän och har stora arealer produktionsskog såväl som skyddsvärda skogar. Detta innebär att länets bidrag till de nationella målen mot en cirkulär och hållbar bioekonomi, liksom skogens potential för innovation och forskning, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och besöksnäring är stora.

Luleå tekniska universitet har mot bakgrund av det pågående arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Norrbottens län dels kartlagt skogsnäringens nuvarande betydelse för länets ekonomi, dels skogsnäringens framtida betydelse betraktat ur ett mångbruksperspektiv.

Forskningsrapporten adresserar många aspekter om skogens betydelse i länet och begreppet mångbruk.

- Rapporten belyser på ett bra sätt den snabba förändringen av skogens traditionella betydelse som enbart råvaruproducent av timmer och sågade trävaror till en viktig faktor för samhällets utveckling mot miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, säger landshövding Björn O. Nilsson. 

- Skogsnäringen genererar fortsatt stora ekonomiska intäkter och arbetsmöjligheter för Norrbotten, samtidigt som den även bidrar med viktiga kollektiva varor och tjänster. Rapporten lyfter fram att områdena breddas och hur skogen får allt större betydelse för exempelvis rekreationsmöjligheter, vattentäkter, biologisk mångfald samt upptag och inbindning i den växande skogen, säger regionråd Nils Olov Lindfors. 

- Rapporten visar på betydelsen av en bred, flexibel och inkluderande definition av skogsnäringen i länet. Skogen har många intressenter och ändamål som kan ge upphov till intresse- och målkonflikter. Jag hoppas rapporten och vår forskning kan bidra till att vi nyttjar skogen på ett hållbart sätt, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Framtagandet av det regionala skogsprogrammet i Norrbotten sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Skogsstyrelsen. Rapporten är framtagen inom samverkansprojektet Regional förnyelse som bedrivs mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

2 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering