Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nu har hela Sverige tillgång till e-tjänsten Journalen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nu har alla landets landsting och regioner infört e-tjänsten Journalen och därmed kan alla invånare över hela Sverige läsa sin egen journal via nätet.

Idag, den 22 mars 2018, har Region Västernorrland anslutit till Journalen och därmed har alla landsting och regioner tillgång till e-tjänsten. Det innebär också att förutom invånarna i regionen får nu alla invånare i hela Sverige tillgång till utvalda delar av sin journalinformation oavsett var i Sverige man sökt vård.

- Det här har vi sett fram emot. Vi har sett vilka möjligheter och vilken nytta Journalen ger till både till patienter och vårdpersonal och nu är vi ett steg närmare målbilden för 2025, säger Johan Assarsson, vd Inera.

Fördelarna med e-tjänsten Journalen är många och bidrar bland annat till patientens egenmakt och delaktighet och också till ökad vårdkvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Den forskning och de utvärderingar som gjorts visar att de patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt.

När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet.

- Vi ser en ständig ökning i användningen, nu är vi uppe i 1,8 miljoner användare och det är ungefär 48 000 som loggar in i sin journal dagligen. Vi vet också att de patienter som använder tjänsten är nöjda men vill ta del av ännu mer journalinformation, säger Maria Petterson, enhetschef för Journalen på Inera.

Landstingen och regionerna har gjort olika bedömningar av vilken information som kan visas.

- Målet är att göra det möjligt för patienten att nå all information om sin hälsa och vård genom Journalen. Landsting och regioner är överens om att successivt visa mer journalinformation. Det är så nyttan med Journalen ökar och patienterna får en helhetsbild över sin information, säger Johan Assarsson, vd Inera.

- Men nu gläds vi åt att hela Sverige nu har tillgång till sin journal via nätet.

Varje månad har 1177.se cirka åtta miljoner besök och runt 2,5 miljoner inloggningar till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Logga in på 1177.se och läs din journal

22 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering