Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nu blir det fler certifierade KOL-mottagningar i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har intensifierat arbetet med astma, allergi och KOL. Målet är att erbjuda en bättre vård för patienterna genom att bygga upp fler certifierade mottagningar på länets hälsocentraler. Därför har nu fler sjuksköterskor med spetskompetens utbildats.

KOL
På Stadsvikens hälsocentral i Luleå finns redan en fungerande astma-, allergi- och KOL-mottagning, där sjuksköterska Ulla Hellgren varje år tar emot 250-300 patienter. Foto: Jonas Hansson.

För några år sedan upphandlade dåvarande Norrbottens läns landsting en astma-, allergi- och KOL-utbildning för sjuksköterskor på Luleå tekniska universitet (LTU). Då var även landstingen i Västerbotten och Västernorrland med.

Andra omgången

Nu har Region Norrbotten på egen hand upphandlat en andra omgång av utbildningen, också den här gången hos LTU.

– För att kunna få igång fler astma-, allergi – och KOL-mottagningar på våra hälsocentraler krävs att de har utbildade sjuksköterskor som kan avsätta tid för denna målgrupp. De blir spindlar i nätet, i ett team där också läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kurator/psykolog bör ingå, säger Caroline Stridsman, sjuksköterska och forskare inom Region Norrbottens lungsjukvård. 

Många saknar diagnos

Förhoppningen är bland annat att finna igen fler personer med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), där ungefär 70 procent i dag saknar diagnos.

– Utbildningen har gått på kvartsfart med 25 deltagare och vi kommer att behöva utbilda fler framöver, bland annat eftersom många sjuksköterskor ofta byter arbetsplats, säger Caroline Stridsman, kursansvarig och adjungerad lektor på utbildningen. 

KOL
Caroline Stridsman från Region Norrbotten är bland annat ordförande för en nationell arbetsgrupp som har tagit fram en ny kravspecifikation för certifierade astma-, allergi- och KOL-mottagningar. Foto: Jonas Hansson.

Evidensbaserat

Utöver det är hon ordförande för Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nationella arbetsgrupp för astma, allergi och KOL, som bland annat har arbetat fram en ny kravspecifikation för att en mottagning ska kunna certifieras.

– Det säkerställer att verksamheten bedrivs evidensbaserat. De nya riktlinjerna kommer att börja gälla under 2020, säger hon.

Sammanhållet vårdförlopp

Caroline Stridsman konstaterar att det finns forskning som visar på hälsoekonomiska vinster att jobba på ett strukturerat sätt. Det handlar bland annat om att patienterna inte får försämringsperioder lika ofta, att de gör färre akutbesök och att hälsocentralerna inte behöver skriva lika många remisser till specialistvård.

Den nationella arbetsgruppen där Caroline Stridsman är ordförande har på uppdrag av regeringen och i samarbete med SKR också arbetat fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL, som kommer att implementeras under våren vid sidan av ytterligare nio diagnoser. Upplägget liknar det som tidigare funnits för standardiserat vårdförlopp inom cancervården.

Fler spirometrier

Inom Region Norrbotten finns också en expertgrupp för KOL- och astmapatienter.

– Vi utbildar personal i att bland annat göra fler spirometrier, det enda sättet att diagnosticera framför allt KOL. Vi lär också ut hur de ska tolka resultaten. De som genomgått utbildningen får ett nationellt spirometri-körkort, säger Caroline Stridsman.

Teamarbete

En av de hälsocentraler som redan har en fungerande mottagning är Stadsvikens hälsocentral i Luleå, där sjuksköterskan Ulla Hellgren gick utbildningen 2015/16.

– Ledningen såg ett behov att genom teamarbete förbättra vården för denna patientgrupp. I och med att alla patienter går via mig är det lättare att stötta dem med råd kring fysisk aktivitet och kost samt att hålla koll på vilka läkemedel de får. Det ökar också tillgängligheten för patienterna.

KOL-skola

Hon tar emot cirka 250-300 patienter per år och har avsatt tid tre dagar i veckan att arbeta med mottagningen, som också inkluderar rökavvänjning. Till sin hjälp har hon övriga medarbetare på hälsocentralen, men för det mesta är det tre personer som hon samarbetar med: en läkare, en dietist och en sjukgymnast.

­– Sedan vi började med mottagningen fångar vi upp betydligt fler patienter än tidigare. Nu har vi också börjat med en KOL-skola, där tio patienter, ibland med sina anhöriga, träffas fyra gånger under en månad, säger Ulla Hellgren.

KOL
Distriktssjuksköterskan Daria Petrakova på Kalix hälsocentral och Ulla Hellgren på Stadsvikens hälsocentral i Luleå.

Anpassat efter verkligheten

I Kalix är arbetet än så länge bara igångsatt med att starta en certifierad mottagning, men enligt distriktssköterska Daria Petrakova på god väg. Hon är en av deltagarna som har deltagit på den senaste utbildningen i astma, allergi och KOL och tycker att upplägget har varit bra.

– Det följer Socialstyrelsens riktlinjer samtidigt som det är anpassat efter verkligheten i Norrbotten. Jag har fått allt stöd jag behöver från hälsocentralens ledning och det finns en förståelse för nyttan med verksamheten.

Säkerställer kompetens

På frågan om det behövs certifierade astma-, allergi- och KOL-mottagningar vid varje hälsocentral svarar hon:

– Absolut. Det säkerställer tillgänglighet för patienterna, rätt kompetens hos personalen och framförhållning i det förebyggande arbetet med lungsjukdomar.

KOL
Caroline Stridsman lyfter fram Stadsvikens hälsocentral i Luleå, som redan är igång, och Kalix hälsocentral, som är under uppbyggnad, som goda exempel på certifierade astma-, allergi- och KOL-mottagningar i Norrbotten. Foto: Simon Eliasson.

17 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering