Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kulturförståelse avgörande för bra bemötande i vården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Idag hålls en utbildningsdag med tema Att möta samer - Sammanhang och kulturförståelse avgörande i vårdkontakter. Dagen arrangeras av Kunskapsnätverket för samisk hälsa där bland andra Region Norrbotten ingår.

Forskning visar att samer har lägre förtroende för sjukvården jämfört med andra. Renskötare har ett både fysiskt och psykiskt tungt arbete, de är den yrkesgrupp som är mest olycksdrabbad i Sverige. De söker inte vård i lika hög grad som andra svenskar. Unga samer upplever mer oro, bekymmer och stress jämfört med andra unga svenskar.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har som uppdrag att utveckla hälso- och sjukvården utifrån ett samiskt perspektiv. Ett steg på vägen är utbildningsdagen om att möta samer i vården.

På programmet finns hur det är att vara ung same i Sverige, samisk pedagogik i möte med unga samer, hur det är att leva i två världar, diskriminering och mötet med den samiska patienten.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Regionerna Norrbotten, Jämtland/Härjedalen och Västerbottens läns landsting har tillsammans med Sametinget beviljats projektmedel från Socialdepartementet för att inrätta ett kunskapsnätverk om samisk hälsa. Nu är arbetet i full gång med det länsövergripande arbetet.

Nätverket har tre mål. Det första är att etablera samisk hälsa på den politiska agendan och i den kliniska verksamheten. Det andra är att utveckla ett personalnätverk som tillvaratar samisk kultur- och språkkompetens. Mål tre handlar om att ta fram en hälsostrategi och tjänsteutveckling och mål fyra innebär att konkretisera kunskapsnätverket och hitta former för ett framtida kunskapscentrum.

Samisk hälsa

24 oktober 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering