Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Fler fordon till Norrtåg

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I förra veckan fattade Transitios styrelse beslut om att tilldela Norrtåg tre fordon av typen Regina med en planerad leverans i slutet av 2019 och under första halvåret 2020.

Norrtåg ägs av länstrafik-bolagen i Sveriges fyra nordligaste län och har som uppgift att upphandla persontågstrafik för dessa. Det övergripande målet med trafiken är att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen samt att skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt.

Hur och var fordonen kommer att utnyttjas är ännu inte bestämt men helt klart är att reserv-fordonsflottan kommer att förstärkas för att skapa en bättre beredskap för störningar, inte minst, vintertid. Andra möjliga användningsområden är t ex längst uppe i norr där ny trafik Haparanda-Luleå ska starta någon gång 2020–21.

– Tågtrafik är det snabbaste, miljövänligaste och effektivaste sättet att resa kollektivt i en region. I ett så stort län som Norrbotten är goda möjligheter till arbetspendling, studier och fritidsaktiviteter en avgörande framtidsfråga som handlar om att skapa möjligheter för både människor och välfärdsutveckling. Nu ska Norrtåg analysera hur fordonen ska användas men jag tycker att det är bra att man redan nu är inne på att starta trafik mellan Luleå och Haparanda. Det ger också möjligheter för persontrafik mellan Luleå och Uleåborg, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

Fordonen har tidigare gått i trafik runt Uppsala och kommer, under de första åren, att rustas upp till nyskick. De har en topphastighet på 200 km/h och kommer att få det nya signalsystemet ERTMS så fordonen kan trafikera Botnia- och Ådalsbanan. Regina är en fordonstyp som Norrtåg väl känner igen eftersom det redan finns tre av samma fordonstyp i flottan redan. Norrtågs Reginafordon går idag i det norra omloppet mellan Kiruna-Luleå- Umeå och underhålls idag i depån i Luleå. Utökningen av fordonsflottan i Norrtågstrafiken har länge varit en prioriterad åtgärd och nu har en årslång process landat vilket kommer att skapa en bättre bas för att utveckla och kvalitetssäkra Norrtågstrafiken.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-222 18 06

18 april 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering