Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Den äldre patienten – vårdens stora utmaning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En äldre patient skiljer sig åt från en yngre när det kommer till akuta tillstånd. Symtom, utredning och behandling kan vara annorlunda. ”Vi hoppas att boken Akutgeriatrik ska läsas av så många som möjligt i vården”, säger Aase Wisten, geriatriker och medicine doktor.

Akutgeriatrik, Aase Wisten, Ingrid Brännström
Aase Wisten och Ingrid Brännström har ägnat många timmar åt innehållet i den nya upplagan av Akutgeriatrik. Anledningen är enkel – de vill att äldre patienter ska få en bättre vård. Foto: Ulrika Englund

Den första upplagan av Akutgeriatrik gavs ut av Studentlitteratur år 2013. Huvudförfattare var Aase Wisten, medicine doktor, geriatriker samt universitetslektor på läkarutbildningen i Sunderbyn. När det var dags för en ny upplaga hörde hon av sig till förlaget och bad att få göra några korrigeringar.

– I själva verket blev det många förändringar, det här är till stora delar en ny bok. Vi har uppdaterat innehållet och gjort kompletteringar. Flera kapitel har skrivits om och nya har tillkommit. Det har hunnit hända en hel del på området sedan förra tryckningen, berättar hon.

Vid sin sida har hon haft Ingrid Brännström, tidigare klinikapotekare på Sunderby sjukhus.

– Ingrid hjälpte även till med den förra upplagan. Det handlar ofta om läkemedel när det gäller äldre och där är Ingrid en expert. Hennes insats är ovärderlig, säger Aase Wisten.

Som medförfattare till ett av kapitlena står också Berit Larsson, specialistläkare i geriatrik och verksam i Göteborg.

Till nytta för många

Bland de vårdsökande i Norrbotten är de äldre i majoritet. Befolkningsutvecklingen gör dessutom att andelen ökar. Men den äldre patienten får inte alltid rätt bedömning och behandling. I länet finns endast tre verksamma geriatriker samt två under utbildning, vilket är en mycket låg siffra sett till landet som helhet.

– Det är svårt att rekrytera unga till denna specialitet. Geriatrik, alltså läran om äldre och äldres sjukdomar, har tyvärr inte speciellt hög status, säger Aase Wisten.

Därför är det viktigt att höja kunskapsnivån generellt. Akutgeriatrik riktar sig främst till läkare, men är skriven så att alla som arbetar inom hälso- och sjukvården ska kunna ha nytta av den.

– Vi hoppas att den även ska nå personal inom omsorgen. Kommunernas sjuksköterskor skulle absolut ha användning av den, säger Ingrid Brännström.

Bedömning av skörhet

I Akutgeriatrik beskrivs åldersförändringar, hälsorisker och vanliga akuta och kroniska tillstånd och symtom. Fallbeskrivningar hämtade från egna kliniska erfarenheter belyser svårigheter och fallgropar vid diagnostisering och behandling av en äldre människa.

– Många av tillstånden är sådana som alla läkare träffar på, oavsett specialitet, säger Aase Wisten.

I boken görs en genomgång av risker kring läkemedel och äldre. Ett nytt kapitel har tillkommit om sköra äldre patienter, däribland hur man ska skatta skörhet hos äldre.

– Skörhetsbedömningar är något som diskuterats mycket under pandemin. Det handlar till exempel om vilka patienter som kan klara avancerad IVA-vård och vilka som inte har de förutsättningarna, säger hon.

Sköra patienter drabbas lättare av vårdskador om inte förebyggande åtgärder sätts in.

– Det är därför viktigt att de identifieras i tid. De är även i behov av en helhetsbedömning av sin situation, ur ett medicinskt, funktionellt och socialt perspektiv. I annat fall riskerar dessa patienter snara återinläggningar.

En utmaning på akuten

Symtomen hos äldre är ofta vaga. Det kan krävas ett noggrant detektivarbete för att ställa rätt diagnos.

– Det gäller inte minst personer som har en kognitiv nedsättning. Vid demens kan till exempel oro och akut förvirring bero på infektioner, smärta eller läkemedelsbiverkningar. En enkel minnesregel är att vid bedömningen utgå från PLUFS, som står för pneumoni (lunginflammation), läkemedel, urinvägar, förstoppning och smärta, tipsar Aase Wisten.

Yngve Gustavsson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, brukar säga att det är den gamla patienten som är den stora utmaningen på en akutmottagning.

– Det stämmer verkligen. Ofta går diagnostiseringen och sorteringen alldeles för fort. Man frågar inte ut ordentligt, vilket kan leda till att patienten hamnar på fel avdelning.

Aase Wisten, Ingrid Brännström, Akutgeriatrik
Akutgeriatrik är en praktisk handbok som fokuserar på det som är unikt för äldre patienter. Det kinesisk-japanska tecknet på bokens försättsblad har innebörden vis, erfaren och vördnadsvärd.

Synen på äldre skiljer sig åt

Aase Wisten och Ingrid Brännström har lagt ner ett stort antal timmar på den nya upplagan.

– Vi vill gärna bidra med den kunskap vi har. Förhoppningsvis kan det leda till att äldre får en bättre vård, säger Ingrid Brännström.

I en mätning från 2015 hamnade Sverige näst sist av 100 länder i värderingen av äldres sociala position i samhället (se worldvaluessurvey.org).

– Vi har valt att inleda boken med det kinesisk-japanska tecknet för gammal, vars betydelse är vis, erfaren och vördnadsvärd. Äldre människor är värda en god vård. Ett nödvändigt steg för att nå dit är att det finns kunskap hos personalen, säger Aase Wisten.

14 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering