Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Alla tjänar på jämställdhet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Forum jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens med landets ledande experter. I januari arrangeras konferensen i Luleå. Forum jämställdhet är öppen för alla och du kan anmäla dig för att delta redan idag. Konferensen är en bra chans att lära mer om jämställdhetsintegrering och få en skjuts i arbetet med jämställdhet i organisationen.

Jämställdhetskonferensen arrangeras gemensamt av Luleå kommun och Region Norrbotten. Eira Andersson är kvalitets- strateg inom jämställdhet på Luleå kommun och Linda Moestam är folkhälso- strateg, sakkunnig inom jämställdhet, på Region Norrbotten. De leder arbetet med Forum jämställdhet tillsammans.

Vad betyder frågan om jämställdhet för Norrbotten?

Linda Moestam: Jämställdhet är att kvalitetssäkra ett utvecklingsarbete. Det betyder att skapa lika förutsättningar för kvinnor, män och övriga i länet. Vi når framgång bäst med ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet, säger Linda Moestam.

Det intersektionella perspektivet innebär att ställa frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om kön och genus, sexualitet, ålder, socialgrupp, funktionalitet och etnicitet.

Eira Andersson: Det handlar om samhällsutveckling. Jämställdhet är svaret på många framtidsutmaningar i Norrbotten. Att arbeta med jämställdhet innebär att ifrågasätta tankesätt och strategier i organisationer och i vårt län som helhet. Jämställdhet är både ett mål och medel för att stärka och driva utvecklingen framåt i Norrbotten.

För vem är jämställdhet viktigt?

Linda Moestam: Det är viktigt för alla.

Varför är jämställdhet viktigt för en manlig industrichef?

Eira Andersson: Jag upplever inte att jag får den frågan längre. Frågan jag får är hur just vi i vårt företag kan jobba med jämställdhet. Jämställdhet i organisationer handlar om medarbetares delaktighet, ledarskapsutveckling, kvalitetsarbete, rekrytering och arbetsmiljöfrågor samt möjlighet att nå nya målgrupper och marknader...

Jämställdhet tar bort begränsningar

Linda Moestam: Män tjänar lika mycket som kvinnor på jämställdhet. Det handlar om att synliggöra begränsande normer, få vara den man är och få lika förutsättningar oavsett kön på livets alla områden. Jämställdheten går framåt, men Norrbotten som län är fortfarande starkt präglat av en könssegregerad arbetsmarknad. Där sticker länet ut nationellt.

Ojämställdhet gör skada för män och kvinnor

Linda Moestam: Det skiljer sig mycket hur en mår och hur en klarar skolan beroende på kön. Pojkarna som grupp har svårare att klara grundskolan med godkända betyg. Den psykiska hälsan är också ojämlik mellan män och kvinnor. Kvinnorna rapporterar mest psykisk ohälsa medan männen rapporterar en ganska god psykisk hälsa. Samtidigt är det män som oftare tar livet av sig. Det får förödande konsekvenser och ger ett svar på varför de här frågorna är viktiga för vårt län.

Vad betyder det för Luleå och Norrbotten att den här konferensen genomförs här?

Eira Andersson: Det är Sveriges största och bästa jämställdhetskonferens. Vi bör ta chansen att lära oss av den. På konferensen kommer det finnas något för alla, både ledande experter från hela landet och workshoppar som går att använda direkt i verksamheten. Under de här dagarna kan vi ta tillfället i akt att leva och andas jämställdhet och få en skjuts framåt i arbetet.

Linda Moestam: Det är en stor möjlighet för oss att särskilt lyfta fram det vi gör i länet, men vi vill inte bara använda det som en chans att glänsa. Det ska vara en plattform för kompetensutveckling.

Fakta

Forum jämställdhet äger rum i Luleå 30–31 januari 2019 på Kulturens hus

Alla kan anmäla sig till konferensen på forumjamstalldhet.se.

5 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering