Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Gemensam målbild för omställning mot Nära vård och omsorg

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2021-06-11
  •  Källa: Region Norrbotten

Vården behöver komma närmare medborgaren och utformas tillsammans med patienten som expert på sitt eget liv. Idag beslutade regionstyrelsen att föreslå att regionfullmäktige antar målbilden för Nära vård och omsorg.

Den gemensamma målbilden ger kraft att skapa ett modernt sjukvårdssystem med öppnare vårdformer där berörda aktörer samverkar och utvecklar insatser som förmedlas på ett sammanhållet och enkelt sätt utifrån individens behov och förutsättningar. Målbilden ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande där individens egen kraft tas tillvara.

– Det är oerhört glädjande att vi i samverkan med länets kommuner nu tar steget vidare i utvecklingen mot nära vård och omsorg. Nu väntar en beslutsprocess på högsta beslutnivå i respektive organisation och jag hoppas och tror att vi kommer att ha en beslutad gemensam målbild att arbeta utifrån till hösten, säger Linda Frohm, regionråd. 

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Det handlar om att tjänster utformas och erbjuds nära medborgaren på ett samordnat sätt utifrån helhetsperspektiv. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Nära vård innebär också att insatser utförs på rätt nivå, med rätt kompetens och med kontinuitet. Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med berörda aktörer.

– Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan, säger Linda Frohm, regionråd.

Kontaktperson

Namn: Linda Frohm
Titel: Regionråd (M)
Telefonnummer: 073-082 14 51

11 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering