Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Förslaget: Så ska stab – och stödfunktioner effektiviseras

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2021-03-17
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbottens stab- och stödfunktioner föreslås minska med cirka 150 tillsvidareanställda jämfört med januari 2021 och där ingår 50 chefer. Om förslaget genomförs innebär det att antalet anställda inom Region Norrbotten kommer att ha minskat med 485 (varav 422 tillsvidareanställda) sedan hösten 2019. 320 av de tillsvidareanställda finns inom stab- och stödfunktioner. Om förslaget genomförs kommer antalet chefer inom Region Norrbotten att ha minskat med 70. Dessutom föreslås delar av nya division Regionstöd att utredas för outsourcing.

Uppdraget från regionstyrelsen är tydligt: Region Norrbotten ska ställa om till en långsiktigt hållbar ekonomi samtidigt som verksamheten förbättras för norrbottningarna. Omställningen ska klaras av genom att minska kostnaderna med 700 miljoner kronor fram till 2022 och att ställa om till nya sätt att utföra uppdraget.

Antalet anställda inom hela Region Norrbotten har minskat med 335 medarbetare mellan hösten 2019 och januari 2021, varav 272 tillsvidareanställda. Under samma period uppgick minskningen inom stab och stödfunktionerna till cirka 255 anställda, varav ca 170 tillsvidareanställda.

– Vi har kommit en bra bit på vägen, vilket också är tydligt i våra ekonomiska resultat, men för att den här förbättringen ska hålla i längden måste vi fortsätta arbetet med omställningen. Omställningen kommer att fortsätta med genomlysningar av övriga verksamheter, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

De verksamheter i den nuvarande organisationen som berörs av förslaget är avdelningar inom Regiondirektörens stab, division Service, division Länsteknik och staberna inom divisionerna. Totalt omfattas 1017 befattningar av förslaget.

 – Det förslag som vi idag presenterar är grundat i genomlysningar som vi själva har gjort och de konsultrapporter som tagits fram. De har gett oss en bra samlad bild av nuläget och vart vi vill komma, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Förslaget kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna under kommande vecka. Först efter det blir det aktuellt för berörda medarbetare att lämna intresseanmälningar för befattningar i den nya organisationen som ska vara på plats 1 maj.

Omställning

Stor bild.

Kontaktperson

Namn: Anna-Stina Nordmark Nilsson
Titel: Regiondirektör
Telefonnummer: 070-526 50 00 (tillgänglig efter kl 16)

17 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering