Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

2020 – ekonomiskt rekordår för Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2021-01-26
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbottens ekonomiska resultat för förra året är +877 miljoner kroner. Det är 438 miljoner kronor bättre än budget, den främsta förklaringen är låg nettokostnadsutveckling i verksamheten samt ökade generella bidrag från staten. Verksamhetens resultat uppgår till +1021 miljoner kronor.

– Det är ett väldigt starkt resultat som vi är mycket nöjda med. Dels ger omställningen resultat, samt dels har vi fått ersättning från staten. Jag är särskilt tillfreds med att den egna verksamheten lyckas ta ner kostnader i linje med våra uppsatta mål, de gör ett mycket bra jobb, säger Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande. 

Regeringen har ersatt Region Norrbotten med 404 miljoner kronor för de ökade kostnaderna. Det omfattar vård, provtagning, ökade sjuklöner och andra merkostnader. De generella statsbidragen har också ökat. 135 miljoner kronor är tillfälliga bidrag under 2020, delvis för att kompensera för minskade skatteintäkter som en följd av pandemins effekter på samhällsekonomin. 

– Vi har fått ägna mycket kraft och tid åt att hantera covid-19, men vi har ändå fortsatt att parallellt arbeta med vår omställning med stor målmedvetenhet. Det syns tydligt på vårt fantastiska resultat att omställningsarbetet har haft effekt, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson, regiondirektör. 

Vårdens kostnader har ökat på grund av covid-vård, men samtidigt har andra kostnader minskat eftersom en del vård har pausats. I takt med att vaccineringen fortsätter och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar kommer Region Norrbotten att återuppta den vård som pausats. 

– Det kommer att kosta pengar att korta vårdköerna som skapats under pandemin. Att vi har fått det här tillfälliga tillskottet gör inte ekonomin bättre på sikt. Vår omställning måste fortsätta för att vi ska nå en ekonomi som är hållbar i längden, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson. 

Omställningen som påbörjades hösten 2019 har minskat kostnaderna med ungefär 215 mnkr under förra året och ackumulerat ca 310 miljoner sedan hösten 2019. Bland annat har antalet anställda minskat med 311 personer sedan september 2019. Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 49 miljoner kronor under förra året. Region Norrbottens nettokostnader fortsätter att minska och har under förra året minskat med 3,7 procent.

Kontaktperson

Namn: Kenneth Backgård
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-568 38 99

Namn: Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Titel: Regiondirektör
Telefonnummer: 070-526 50 0026 januari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering