Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Stora skillnader i tandförlust

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-02-16
  •  Källa: Region Norrbotten

Personer med omsorgsbehov och funktionsnedsättningar har oftare tandförluster och avtagbara proteser än övriga befolkningen. De har svårt att berätta om eventuell ohälsa kopplad till mun eller tänder och söker sällan mun- eller tandvård. Det visar ny forskning gjord i Norrbotten.

Idag, 16 februari, har Angelika Lantto disputerat med sin avhandling "Tandförluster och protetiska ersättningar bland personer med omsorgsbehov och funktionsnedsättningar". Till vardags arbetar hon som biträdande övertandläkare och verksamhetschef för Tandvårdens Kompetenscentrum inom Folktandvården i Norrbotten.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om att kartlägga förekomst av tandförluster och protetiska ersättningar och jämföra med en allmän population. Jag har undersökt eventuella samband mellan tandförluster, protetiska ersättningar och livskvalitet. Dessutom har jag tittat på upplevelsen av att behandlas och leva med dentala implantat.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är stora skillnader i förekomst av tandförluster och hur tandförluster ersätts jämfört med en allmän population. Studiepopulationen som har omsorgsbehov eller funktionsnedsättningar har en större andel tandförluster, mer avtagbara proteser och färre tand-och implantatstödda proteser. Intervjuerna visade att personer ur studiepopulationen kan ha nytta av dentala implantat, men det var svårt att visa via validerade livskvalitetsinstrument. Resultaten pekar på att personer ur studiepopulationen har svårt att själv rapportera om oral ohälsa och söker sällan tand- och munvård. Därför behöver deras behov identifieras av andra professioner än tandvården.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta eller bidra till att förbättra människors hälsa?

– Vi vet att tandförluster har negativ påverkan på både allmän hälsa och livskvalitet. Det jag har kommit fram till kan bidra till en bättre förståelse av hur tandförluster påverkar personer med omsorgsbehov och funktionsnedsättningar, att varje person i större utsträckning bedöms utifrån sina individuella förutsättningar och att de får möjlighet att framföra sina önskemål. Förhoppningsvis kan problemen även uppmärksammas inom den sociala omsorgen så att hjälp kan sättas in i ett tidigare skede.

Om avhandlingen

Avhandlingen bygger på fyra delstudier där förekomst av tandförluster och protetiska ersättningar kartläggs och patientperspektivet speglas bland personer med omsorgsberoende och funktionsnedsättningar.

Studierna är utförda i Norrbotten med forskningsstöd av Region Norrbotten. Disputationen genomfördes vid Karolinska institutet. Opponent var Professor Gunhild Vesterhus Strand från Universitetet i Bergen.

Kontaktperson

Namn: Angelika Lantto
Titel: Verksamhetschef Tandvårdens Kompetenscenter
Telefonnummer: 070-315 10 16

Namn: 070-627 23 9815 februari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering