Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Röntgen av hjärna borde ha gjorts

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2021-06-09
  •  Källa: Region Norrbotten

En patient skickades hem från akutmottagning utan att röntgen av hjärnan gjorts, trots att patienten uppvisade symtom på att en sådan undersökning borde ha utförts.

Patient med svår huvudvärk sökte akutmottagning. Undersökning av patienten visade högt blodtryck. Sjuksköterskan som tagit hand om patienten informerade jourhavande läkare om undersökningsresultatet. Läkaren gjorde bedömningen att patienten kunde åka hem utan vidare åtgärd annat än rekommendation om att återkomma vid försämring.

Påföljande dag återkom patienten. Röntgen av hjärnan utfördes och påvisade en hjärnblödning. Denna undersökning borde ha utförts redan vi det första besöket på akutmottagningen. Vid det andra besöket blev handläggningen korrekt och patienten skickades till annat sjukhus för vård och bedömning. Patienten är i dag återställd från hjärnblödningen.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria av det enskilda fallet och för att eventuella brister i handläggningen ska åtgärdas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare skall anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. Detta för att lära av misstagen och låta andra ta del av dem för att på så sätt förbättra vården.

Kontaktperson

Namn: Ulf Carlsson
Titel: Chefläkare
Telefonnummer: 0911-75641

8 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering