Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Samtal vuxenpsykiatrin Sunderby Sjukhus Manlig patient gör gymnastik på Geriatrik Stroke enhet, Kalix sjukhus Personal pratar med en manlig patient på ortopeden Piteå Sjuhus

Andra språk/Other languages

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Välkommen till Region Norrbottens informationssidor på andra språk. Här hittar du översättningar på flera olika språk som rör dig som patient och invånare i Norrbotten.

Norrbotten är ett mångspråkigt samhälle. Flera kommuner är förvaltningskommun för ett eller flera av de fem nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch.

Region Norrbotten är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska i dess olika varieteter. Det innebär att vi har ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk.

I länkmenyn till vänster hittar du bland annat översatt information till dig som ska besöka vården, information om covid-19 och Norrbottens kulturplan.

Minoritetslagen

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet. Där står också vad som gäller i de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

De personer som vill använda finska, meänkieli eller samiska i kontakten med Region Norrbotten har rätt att göra det, både muntligt och skriftligt, och få svar på samma språk.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. Särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Nationella minoriteter och urfolk är en unik del av Norrbottens kulturliv och ett prioriterat område i Region Norrbottens kulturplan.

Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. För Region Norrbotten innebär det bland annat regelbundna samråd med representanter för minoritetsorganisationer.

Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes. Kommunerna och regionerna är till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Dessa ska på begäran lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nordsamiska: Láhka (2009:724) našuvnnalaš minoritehtain ja minoritehtagielain

Finska: Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä


MK Laki (2009:724) kansalisista vähemistöistä ja vähemistökielistä jopa SFS 2018:1367


Lagen på jiddisch

Romani Lovara: Zakono (2009:724) pa nacionalni minoritetura thaj minoritetshiba

Romani arli: Kanuni (2009:724) bašo o nacionalnikane minoritetia hem minoritetikani čhib

Romani kelderash: E kris (2009:724) pol natzionalne minoriteturja aj pol minoriteturenge šiba

Act on National Minorities and Minority Languages (2009:724)

11 maj 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering