Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Enheten för förbättring och förnyelse

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Enheten för förbättring och förnyelse har ett specifikt ansvar för att ny kunskap inom området förbättring och förnyelse anpassas och tillgängliggörs för regionens verksamheter.

Enheten ansvarar också för att skapa fungerande organisatoriska strukturer för att involvera patienter, medarbetare och närstående för att utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Som utgångspunkt för regionens utvecklingsarbete finns vår verksamhetsmodell och enheten har ansvaret för att modellen utvecklas och för utbildning och coaching i modellen, enligt principen träna tränare.

Enheten ansvara också för spridning av goda exempel inom förbättring och förnyelsearbete och bistår i arbetet med förbättringspriser.

Inom enheten finns regionens etiska råd och samordningen av regionens externfinansierade utvecklingsprojekt inom hälsa och vård.

Kontakt

Karin Zingmark
Tf.Enhetschef
Mobil: 070 - 387 46 85
E-post: karin.zingmark@norrbotten.se

Kerstin Lindström
Utvecklingsstrateg, innovation och användardriven design
Tel: 0920 - 28 42 68
Mobil: 070 - 227 22 95
E-post: kerstin.lindstrom@norrbotten.se

Ann-Charlotte Kassberg
Fil. dr, arbetsterapeut
Utvecklingsstrateg, förbättring och utbildning
Tel: 0920 - 28 48 86
Mobil: 072 - 518 04 78
E-post: ann-charlotte.kassberg@norrbotten.se

Mats Lundin
Utvecklingsstrateg, förbättring
Tel: 0920 - 28 43 93
Mobil: 072 - 227 57 59
E-post: mats.lundin@norrbotten.se

Rose-Marie Isaksson
Med. dr, sjuksköterska
Utvecklingsstrateg, etik och personcentrering
Tel: 0920 - 28 46 18
Mobil: 070 - 515 22 66
E-post: rose-marie.isaksson@norrbotten.se

Ulrika Backeström
Utvecklingsstrateg, ledningssytem
Tel: 0920-28 41 08
Mobil: 070-380 73 93
E-post: ulrika.backestrom@norrbotten.se

Sofi Nordmark
Fil. Dr, Leg sjuksköterska
Utvecklingsstrateg, användardriven design och personcentering
Mobil: 072-244 91 67
E-post: sofi.nordmark@norrbotten.se

13 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering