Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Division Service

Teija Joona, tf divisionchef

Kontaktperson

Teija Joona, divisionschef
Telefon: 0920-28 43 81, 070-300 94 36
E-post: teija.joona@norrbotten.se

Region Norrbottens vision är "Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan". Vårt sätt att arbeta - "Att skapa en enklare vardag".

Verksamhetsidé

Division Service ska på ett optimalt sätt styra, leda och producera stödfunktioner till Region Norrbottens verksamheter. Vi ska fungera som kompetenscentrum inom våra ansvarsområden och ge god service genom att verka för hög kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, en väl fungerande samverkan och ständig utveckling. Verksamheten utförs dels i Region Norrbottens egen regi, dels genom entreprenadverksamhet.

Värdegrund

Region Norrbottens värdegrund vilar på respekten för människovärdet och utgår från en humanistisk människosyn och ska genomsyra allt arbete i Region Norrbotten:

  • alla människors lika värde
  • kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande
  • öppenhet, samverkan och hållbarhet.

Inom division Service ska också alla medarbetare och chefer i sitt agerande utgå från:

Helhetssyn - Samverkan - Flexibilitet

Engagemang och glädje präglar våra arbetsplatser och vi strävar efter att ständigt höja vår kompetens för att åstadkomma en hög kvalitet i våra tjänster.

Övergripande mål

Divisionens övergripande mål är att göra det enkelt för kunden att vara kund. Dessutom ska divisionens chefer och medarbetare aktivt bidra till att regionen når en ekonomi i balans. Våra övergripande mål hjälper oss att styra våra verksamheter så att vi skapar nytta för våra intressenter.

Kvalitet

För att skapa en verksamhet av hög kvalitet och med nöjda kunder ska vi:

  • jobba med ständiga förbättringar och lära av varandra
  • förebygga fel och arbeta bort risker
  • fånga upp kunders behov och samvarka med våra leverantörer.

21 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Tf Divisionschef
Sari Ekblom
Telefon: 0920-28 43 81
070-339 57 47
E-post: sari.ekblom@norrbotten.se

Besöksadress
Regionhuset
Robertsviksgatan 7, Luleå

Postadress
Division Service
971 89 Luleå

Telefon
0920-28 40 00 (växel)