Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Division Närsjukvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Närsjukvården möter hela livets behov av hälso- och sjukvård. Vi finns nära människorna där de bor och verkar.

Vi erbjuder hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser genom hela livet, akut omhändertagande vid olycksfall eller sjukdom samt kvalificerade bedömningar och behandlingar vid hälsocentraler, medicinska och psykiatriska kliniker. Verksamheten innefattar även rehabilitering och palliativ vård. Vårt uppdrag är att hålla samman och koordinera insatserna för de patienter som behöver sjukvård ofta och av många. För patienter med omfattande behov är vi en viktig partner.

Närsjukvården i Region Norrbotten är uppdelad på två divisioner med gemensam ledning, där ledningsarbetet i varje område har fokus på de gemensamma vårdprocesserna. Arbetet sker i nära samverkan med övriga vårdaktörer i Region Norrbotten och kommunerna. Vi kännetecknas av kvalitetssäkring, utveckling och forskning inom våra verksamhetsområden primärvård, akut omhändertagande, vuxenpsykiatri och internmedicin/rehabilitering. Tillsammans ger vi en vård av god kvalitet över hela länet.

Division Närsjukvård Luleå-Boden

Divisionen har också ett antal kompetenscentra, exempelvis inom kardiologi, infektion, rehabilitering, mödra- och barnhälsovård, rättspsykiatri, missbruk och beroende. Dessa centra utgör ett kompetensstöd för hela länets närsjukvård.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen vid Sunderby sjukhus och 10 hälsocentraler.

Division Närsjukvård Gällivare-Kiruna, Kalix och Piteå

Divisionen är uppdelad i fyra geografiska närsjukvårdsområden (NO):

  • Piteå NO omfattar närsjukvårdens verksamhet vid Piteå sjukhus och sex hälsocentraler.
  • Östra Norrbottens NO, omfattande närsjukvårdens verksamhet vid Kalix sjukhus och fyra hälsocentraler.
  • Gällivare NO, omfattande närsjukvårdens verksamhet vid Gällivare sjukhus och tre hälsocentraler.
  • Kiruna NO, omfattande närsjukvårdens verksamhet vid Kiruna sjukhus och en hälsocentral.

3 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Symbol, länssjukvård, närsjukvård
Närsjukvård och länssjukvård ska utveckla sina ansvarsområden, men också samverka för patienternas bästa.