Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbotten – en evenemangsregion att räkna med

  • Datum: 27 maj 2021, 09:00 - 12:00
  • Plats: Teams

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Träff med nätverket för Norrbottens evenemang

Välkommen till en nätverksträff där vi får lyssna på intressanta föreläsningar och får en ökad kunskap om varandra och om våra olika förutsättningar. Tanken med nätverket är att vi får veta mer om evenemangsarbete ur olika perspektiv. Vid nätverksträffen får ta del av både arbete som sker i Norrbotten och en inspirationsföreläsning från Event in Skåne.

Nätverksträffen är helt digital sker via Teams

Anmälan
Inbjudan

Region Norrbotten bildades 2017 och antog Regional Utvecklingsstrategi 2019. Sedan dess har Region Norrbotten påbörjat ett arbete med att skapa metoder för samordning kring fysisk planering på region nivå mellan kommuner. Satsningen kommer bl a utmynna i ett kunskaps- och planeringsunderlag för olika näringar där besöksnäringen är utpekad som en strategiskt viktig bransch.

Vi får möta Lizah Lund, strateg vid Region Norrbotten, som berättar om arbetet med att skapa en "Strukturbild" för Norrbotten som kopplar samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner. Det blir ett viktigt verktyg för att kunna hantera mellankommunala frågor i framtiden för att tillsammans hitta fler samordningseffekter och smartare prioriteringar. Besöksnäringsutveckling och hälsofrämjande samhällsplanering är ett par exempel på mellankommunala frågor som berörs.

Region Skåne, som bildades redan 1999, har en lång erfarenhet av arbete med samordning av fysisk planering på regional nivå. Vi lyssnar på Petra Kuritzén, projektledare för kultur, samhälle och kommunikation vid Event in Skåne. Hon berättar hur de arbetar med att stärka Skåne genom att värva event och möten. Event in Skåne stärker Skånes varumärke och bidrar med destinationsutveckling som ökar länets attraktionskraft.

Om nätverket

Nätverket har startat på initiativ av RF-SISU Norrbotten som ingår i arbetsgruppen tillsammans med Luleå och Piteå kommuner samt Region Norrbotten och Swedish Lapland. Tanken med ett nätverk är att stärka relationerna mellan aktörer i länet och utbyta erfarenheter mellan varandra. Nätverket riktar sig i första hand till de som arbetar med olika typer av evenemang (kultur, näringsliv och idrott) ur ett strategiskt perspektiv

Startdatum: 27 maj 2021 kl. 09:00
Slutdatum: 27 maj 2021 kl. 12:00
Plats: Teams

19 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering