Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ekonomi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I en stor organisation som Region Norrbotten är det viktigt med ordning och reda. Det gäller inte minst ekonomin. Ekonomi- och planeringsavdelningen arbetar med allt från planering till uppföljning när det gäller Region Norrbottens ekonomi.

Hur arbetar Ekonomi- och planeringsavdelningen med Region Norrbottens ekonomi?

Region Norrbotten måste följa kommunallagen. Det innebär bland annat att ekonomiska mål samt mål och riktlinjer för verksamheten fastställs i budgeten. 

Region Norrbotten arbetar med balanserad styrning som fokuserar på det som är strategiskt viktigt. Det innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

  • Medborgare – inriktat på välfärd till medborgarna
  • Verksamhet – inriktat på effektivitet och kvalitet i verksamheten
  • Kunskap och förnyelse – inriktat på utveckling, innovationer och långsiktig förnyelse
  • Medarbetare – inriktat på utveckling av medarbetarna
  • Ekonomi – inriktat på kontroll och skötsel av Region Norrbottens ekonomi

Medarbetarna på ekonomi- och planeringsavdelningen följer upp och utvärderar dessa mål. 

Hur vet vi om Region Norrbotten når sina mål?

Under året följer ekonomi- och planeringsavdelningen med jämna mellanrum upp hur väl Region Norrbotten lyckas uppfylla de fem målområdena. Resultaten presenteras i månads- och delårsrapporter samt i årsredovisningar. Årsredovisningen innehåller, tillsammans med delårsrapporterna, en mer detaljerad redovisning av hur väl målen uppfyllts.

1 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Vid frågor om fakturor, sjukresebidrag,
e-frikort, patientavgifter

Ekonomistöd
Telefon: 0921-670 50
Kontakta oss

Kontakt

Ekonomiavdelningen