Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regional biblioteksplan och arbete för ökad digital delaktighet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regeringen avsätter riktade medel till landets region- och folkbibliotek för att öka människors digitala kunskaper. Digitalisering och digital delaktighet är också ett utvecklingsområde i den regionala biblioteksplanen som nu antagits för första gången.

En regional biblioteksplan antogs av regionstyrelsen 2 maj i enlighet med bibliotekslagen. Planen gäller för åren 2018-2021 och beskriver mål och inriktning för våra biblioteksverksamheter. Inom Region Norrbotten bedrivs biblioteksverksamhet vid Regionbiblioteket och Norrbottens museum. För hälso- och sjuvården finns medicinsk biblioteksverksamhet, eller e-biblioteket som den även kallas, vilken utförs på uppdrag av Luleå tekniska universitet. Planen är ett viktigt dokument för det fortsatta arbetet med biblioteksutveckling inom Region Norrbotten.

I början av maj samlades 70-talet personer vid länets folk- och gymnasiebibliotek för en dag om digital delaktighet i Regionhuset. Föreläsningar hölls om medie- och informationskunnighet och bibliotekens arbete med att lära människor använda digital teknik, källkritik och säkerhet. En programpunkt handlade om hur bibliotek förhåller sig till inköp av kontroversiell litteratur och andra medier inom uppdraget att verka för det demokratiska samhällets utveckling och fri åsiktsbildning. Regeringens målsättning är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det förutsätter en digitalt delaktig befolkning och som är något folkbiblioteken ska arbeta för.

Under åren 2018-2020 satsar regeringen på en stärkt biblioteksverksamhet i landet. 225 miljoner årligen finns att söka av kommunerna för en förbättrad folkbiblioteksverksamhet i syfte att öka tillgången till bibliotekstjänster i hela landet. I Norrbotten har hälften av kommunerna sökt ur vårens utlysning till olika slags satsningar. Det är övervägande för ett utökat läsfrämjande arbete man har sökt och gentemot målgrupper såsom barn, unga, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Regionerna har även tilldelats medel för stärkt regional biblioteksverksamhet. Regionbiblioteket kommer bland annat att arbeta med utvecklingen av Polarbibblo.se för barns eget skapande och med ett digitalt kompetenslyft av folkbibliotekspersonalen.

Regional biblioteksplan 2018-2021

Kontakt

Birgitta Markusson
Titel: Regionbibliotekschef
birgitta.markusson@norrbotten.se
Tel: 0920-28 40 78

29 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering