Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

På väg - ny kulturplan för Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Förslag till ny plan byggs via en omfattande dialogprocess tillsammans med varje enskild kommun, varje konst– och kulturområde samt civila samhället, där bland annat folkbildningen ingår. Totalt genomförs nästan 30 dialoger under perioden februari till april. Förslaget går på remiss under vår och sommar, processas i de politiska beredningarna och beslutas slutligen av regionfullmäktige i november.

Varför en kulturplan?

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Landsting/regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen.

Modellen innebär att regionen ska presentera en treårig kulturplan, där nulägesbeskrivningar, satsningar och prioriterade områden beskrivs. Staten fattar beslut om fördelning av de statliga medlen utifrån regionernas kulturplaner.

Kontakt

Kristina Nilsson
Kulturchef
E-post: kristina.b.nilsson@norrbotten.se
Telefon: 070-573 08 81

Eva Jonsson
Strateg
E-post: eva.a.jonsson@norrbotten.se
Telefon: 070-549 80 62

15 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering