Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Barnens egen webbplats Polarbibblo öppnar för samiska språk och meänkieli

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

2021 öppnar Polarbibblo för material på lulesamiska, meänkieli med dess varieteter, nordsamiska, pitesamiska, sydsamiska och umesamiska. Sedan följer övriga nationella minoritetsspråk.

På skärmen ses Miliana Baer medarbetare i delprojekt Innehåll vid utlottning av vinster.
På skärmen ses Miliana Baer medarbetare i delprojekt Innehåll vid utlottning av vinster. Priserna går till barn som skickat in de första bidragen på meänkieli och samiska språk för publicering på Polarbibblo. Foto: Annette Kohkoinen

Utveckling till en flerspråkig sajt

Polarbibblo är en helt unik webbplats, inte bara nationellt utan även internationellt. Webbplatsens redaktion tar emot och publicerar barns bilder och texter på Polarbibblo, samtidigt som det pågår ett arbete med att göra webbplatsen flerspråkig. Detta sker i det treåriga projektet Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska (2019-2021).

Projektet har ställts inför en rad frågor: Vilka samiska språk ska ha egna sidor på webbplatsen? Hur ska vi synliggöra pite- och umesamiskan, gällivarevarieteten och lannankieli? Vilka aktiviteter ska vi erbjuda? Ska sidorna spegla varandra rakt av? Hur ska designen se ut? Kan vi erbjuda ljud och film?

För att få svar på frågorna har Polarbibblo intervjuat modersmålslärare och bett föräldrar att svara på en enkät. Intervjuerna med modersmålslärarna gav projektet tydliga inriktningar. De viktigaste var att erbjuda olika nivåer på aktiviteterna och att ha övningar på rätt kognitiv mognadsgrad. Materialet får inte bli för barnsligt och ska även tilltala äldre barn. Pedagogerna påpekade också att det är viktigt att erbjuda fler medier såsom ljud och rörlig bild. Föräldrarna i sin tur tyckte att de viktigaste aktiviteterna var språkspel, att lyssna, skrivövningar, läsa andra barns texter och skicka in korta filmer. Lätt och medel ansåg föräldrarna vara aktuella nivåer.

Målet har varit att även intervjua barn, men det har tyvärr pandemin satt stopp för.

­- Vissa användartester med barn har dock gått att genomföra digitalt och på distans, berättar Annette Kohkoinen som är delprojektledare för arbetet med innehållet på webbplatsen.

Polarbibblo har också fått svar på vilka språk som får egna sidor. I ett första skede blir det fyra helt nya delar på webbplatsen. För samiska börjar Polarbibblo med sidor på lule-, nord- och sydsamiska. För meänkieli inleder webbplatsen med tornedalsvarieteten. Under senvåren kommer de nya sidorna att lanseras och bli tillgängliga för användarna.

Språkarbetare och språkpolicy

Genom att språkarbetare på samiska språk och på meänkieli har knutits till projektet har Polarbibblo tillförts ovärderlig kompetens.

- Tillsammans med barnen är språkarbetarna kärnan i den flerspråkiga webbplatsen, understryker Annette Kohkoinen. Språkarbetarna kommer redigera barns material och bidra till webbplatsens utveckling på olika sätt. Det kan handla om att jobba med språkspel, målgruppsanpassa och översätta, utveckla quiz på olika nivåer eller skriva texter. Språkarbetarna jobbar ibland själva och ibland i team. Som ett stöd för arbetet med barnens material finns Polarbibblos språkpolicy.

I språkpolicyn är alla språk jämlika

Polarbibblos språkpolicy utgår ifrån att alla språk på webbplatsen är jämlika, att webbplatsens uppgift är att stötta barn och unga i deras skapande och i deras språkutveckling, och att Polarbibblos uppgift är att med varsam hand ledsaga berättaren. I första hand strävar webbplatsen efter att all redaktionell text ska skrivas direkt på det aktuella språket och, vid behov, översätta och målgruppsanpassa texten.

Att alla språk på webbplatsen är jämlika innebär inte att sidorna ser exakt likadana ut, tvärtom. För att utvecklas i sitt språk behövs olika aktiviteter på olika nivåer. Kanske är det så att lulesamiskan behöver fler aktiviteter på en lätt nivå än nordsamiskan. Kanske behöver gällivarevarieteten och lannankieli fler filmade inslag än tornedalsvarieteten.

Håll utkik!

Under våren 2021 har Polarbibblo redan erbjudit barn att skicka in material på samiska språk och på meänkieli. Det kom in mer än trettio bidrag som också har börjat publiceras på Polarbibblo. Bland de inskickade bidragen har Polarbibblo lottat ut tio vinster.

Webbplatsen har även haft flerspråkiga lovaktiviteter. Detta för att väcka intresse och låta besökarna prova på det nya lite i taget. På detta sätt får Polarbibblo nyttig respons under pågående utveckling.

Sommaren 2021 erbjuds lovaktiviteter på meänkieli, samiska språk och svenska. På senhösten smäller det till ordentligt då Polarbibblo genomför en större lansering den flerspråkiga webbplatsen med mycket spännande innehåll.

Följ projektet på Polarbibblos Facebooksida.

Faktaruta 1

 • I Sverige har fem samiska språk godkända ortografier: lulesamiska, nordsamiska, pitesamiska, sydsamiska, umesamiska.
 • Meänkieli har tre varieteter: gällivarevarieteten, lannankieli och tornedalsvarieteten.
 • I det treåriga projektet Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska, som pågår 2019-2021, ska Polarbibblo bli en rikstäckande och tillgänglighetsanpassad plattform. Polarbibblo ska bli en kreativ arena för barn och unga som vill lära sig och utveckla ett nationellt minoritetsspråk och urfolkets språk samiska.
 • Projektet drivs av Region Norrbotten, Sametinget, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, kommunerna i Norrbotten och med stöd av Kulturrådet.

Faktaruta 2

 • Polarbibblo på svenska startade 1997.
 • Polarbibblo är en plats där barnen får göra sin röst hörd.
 • Polarbibblo är en säker sajt med ett innehåll skapat av barn för barn.
 • Barn skickar in texter, bildberättelser, boktips, teckningar och får respons av en redaktör innan publicering på webbplatsen. Här skapar och berättar barn om kalas, regnbågar, pimpelturer, mobbing, skilsmässor och Corona.
 • Årligen publiceras ca 2500 bidrag.
 • Webbplatsen erbjuder även spel och frågesporter.
 • 1 oktober 2020 lanserades en ny, tillgänglighetsanpassad och nationell version av Polarbibblo på svenska. Webbplatsen har ny design och nya funktioner både för barn och för redaktörer.
 • Sedan 2010 drivs webbplatsen i samarbete med Biblioteken i Norrbotten. Redaktionen utgörs av personal från flera av folkbiblioteken samt Regionbiblioteket.

polarbibblo.se

7 maj 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering