Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kulturpolitik

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Politik är att vilja! Kulturpolitik är att vilja något specifikt för kulturområdet!

Ibland vill man olika. Det är faktiskt helt ok, bara vi lyssnar på allas viljor. Viljorna kan man naturligtvis uttrycka själv, men kommer främst till uttryck i de demokratiska samlingar som finns. För Region Norrbottens del utgörs dessa av Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden. Innan beslut fattas manglas frågor och viljor i en rad beredningar där politiker och tjänstepersoner med sakkunskap möts.

Nationella kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen 2009. Dessa mål ska styra den statliga kulturpolitiken men också vägleda kulturpolitiken i kommuner och i landsting/regioner.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Region Norrbottens kulturpolitiska inriktning

Kulturen är en dynamisk och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. I Norrbotten finns det förutsättningar för konstnärligt skapande som utforskar nya områden, överskrider gränser och synliggör olika aspekter av vår tillvaro. Med framtidstro och god självkänsla skapas ett attraktivt län med brett kulturutbud och stort livsutrymme dit människor vill komma, där de vill stanna, vara delaktiga och bidra.
Tillsammans i Norrbotten skapar vi bästa livet och bästa hälsan.

Principen om armlängs avstånd

För att slå vakt om den konstnärliga friheten är det också avgörande att principen om en armlängds avstånd mellan politiska beslut och konstnärligt innehåll upprätthålls. Detta uttrycks i de nationella kulturpolitiska målen. Principen om en armlängds avstånd innebär att den politiska nivån beslutar om mål, riktlinjer och ekonomiska ramar medan de konstnärliga och kvalitativa bedömningarna överlåts till konstnärliga ledare och sakkunniga.

Region Norrbottens kulturpolitiska fora 

Regionala utvecklingsnämnden - beslutar om och har helhetsansvar för Region Norrbottens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur

Kulturberedningengemensamt samrådsforum för Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten

28 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering