Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultur - medel att söka

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Professionella kulturutövare som föreningar, organisationer eller firmor med F eller FA-skattsedel är välkomna att söka medel för olika kulturinsatser.

Projekt - kulturmedel 

Höstens ansökningsomgång är öppen 15 september - 15 oktober 2022. 

Ansökan görs genom "Min ansökan" på Tillväxtverkets webb.

Mer information om ansökan samt villkor för medel finns på länken nedan.

Projekt - kulturmedel

Övriga aktuella kulturstöd

Information om aktuella kulturstöd samt ansökningsblanketter för dessa finns på länkarna nedan. 

Manusbearbetningsstöd
Mobilitetsstöd
Snabba ryck
Turnéstöd

Pågående kulturprojekt med medel från Region Norrbotten

Om projekt inte påbörjats inom tre månader från angiven starttid eller avslutats inom tre månader från angiven sluttid, ska beslutet om bidrag omprövas. Detta sker i dialog med kulturenheten och det åligger projektägaren att ta kontakt med handläggare samt bifoga uppdatering av budget och projektplan.

Ett projekt kan som regel bara förlängas en gång.Tänk på att tidigare beviljade medel ska redovisas innan ny ansökan kan beviljas. Redovisning av projektmedel ska vara inne senast tre månader efter avslutat projekt.

Redovisning av projekt - kulturmedel

Projekt-kulturmedel som ansökts genom "Min ansökan" på Tillväxtverkets webb, slutredovisas i samma system där ansökan gjordes: Slutredovisning -kulturmedel

Använd dig av manualen för slutredovisning av projekt-kulturmedel där du ser hur du går tillväga med slutredovisningen steg för steg.

Kulturdatabasen, KDB som tidigare användes för ansökningar och slutredovisningar har upphört från årsskiftet 2020-2021. Slutredovisning av projekt som ansökts i kulturdatabasen (före 2021) redovisas via blankett som ni hittar under rubriken Blanketter i högerspalten. Slutredovisningen fylls i och skickas per e-post till: kultur@norrbotten.se

Projektet ska vara medfinansierat av ytterligare en extern part, ha kulturverksamhet i flera norrbottniska kommuner, attrahera länet i stort eller skapa nationell och/eller internationell attraktionskraft. Projekt av/med/för Norrbottens professionella kulturskapare samt projekt kopplade till särskilda områden och temaår prioriteras särskilt. För mer information

28 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson 
(Projekt, Turné, Mobilitet, Manusbearbetning, Snabba ryck, Verksamhetsbidrag)
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se 

Jennie Ignberg Eriksson 
(Projekt, Turné, Mobilitet, Manusbearbetning, Snabba ryck, Verksamhetsbidrag)
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se 

Blanketter 

Rekvisition för utbetalning av beviljat kulturstöd
Slutredovisning - Projektstöd kulturinsatser 
Slutredovisning - Manusbearbetningsstöd

Slutredovisning - Mobilitetsstöd

Slutredovisning - Turnéstöd

Slutredovisning -Snabba Ryck

Övriga länkar

Region Norrbottens grafiska profil