Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Förbättringsarbete

Jobba hos oss

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hos oss finns det utrymme att växa och utvecklas. Hälsa och arbetsglädje en viktig del i verksamheten och därför erbjuder vi en rad olika förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att må bra både på arbetet och på fritiden.

Våra förmåner

 Läs mer om våra förmåner i denna folder

Utvecklings – och karriärmöjligheter

Hos oss står utveckling i fokus. Vi erbjuder dig en dynamisk utvecklingsmiljö där förbättrings- och förnyelsearbete är en viktig del av vardagen. Det innebär att du har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och påverka utformningen av ditt arbete och din arbetsplats. Hos oss har du rätt till en individuell utvecklingsplan som utformas och följs upp i dialog med din chef.

Kompetensutveckling är inte bara traditionell utbildning. Vi erbjuder dig också mentorskap, handledning, nätverk samt ett stort utbud av interna kurser och föreläsningar. Vi arbetar med e-lärande vilket ger hög tillgänglighet och närhet till ny kunskap. 

Introduktion

En bra introduktion lägger grunden för en bra start i arbetet. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker i ditt nya arbete. Därför har du rätt till en introduktion anpassad efter dig och dina behov.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Vi arbetar aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där du som medarbetare mår bra och trivs med ditt arbete. Det hälsofrämjande synsättet innebär att på olika sätt identifiera, fokusera och utveckla det som fungerar bra och som av gruppen/individen upplevs som positivt och ger hälsa. Detta kan till exempel göras genom aktiviteter eller åtgärder som gör att vi känner glädje, delaktighet, motivation och engagemang till arbetsplatsen, arbetskamraterna och regionen. Hit hör också ett förebyggande synsätt som handlar om att istället identifiera och undanröja faktorer som ger ohälsa och skador.

Balans i livet

Vi vill att du som medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Därför har många av våra verksamheter flexibel arbetstid och möjlighet för dig att lägga ditt eget schema.

Friskvårdsbidrag

Region Norrbotten vill inspirera dig som medarbetare att ägna dig åt hälsofrämjande aktiviteter. Därför erbjuds du som medarbetare 2 200 kronor per år i friskvårdsbidrag som du kan använda till flera idrotter och aktiviteter.

Hälsosamtal när du fyller jämnt

God hälsa är för de allra flesta människor en av de viktigaste sakerna i livet och därför erbjuds du att på betald arbetstid genomföra ett hälsosamtal när du fyller 40, 50 eller 60 år. På hälsosamtalet diskuteras dina levnadsvanor och annat som kan påverka din hälsa. Du får individuellt stöd och råd till eventuella livsstilsförändringar.

Hjälp att sluta röka eller snusa

Vi är en tobaksfri arbetsplats och ett av våra övergripande mål är en bättre folkhälsa i Norrbotten. Att sluta röka eller snusa är en klok satsning på dig själv. En satsning som gör dig friskare, starkare och rikare. Därför hjälper vi dig som vill sluta genom tobaksavvänjning på betald arbetstid.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Under din föräldraledighet kan du få ett tillägg på 10 procent av din grundlön i 180 dagar. Tillägget baseras på den lön du har när du går på din föräldraledighet. Om du har en månadslön som överstiger Försäkringskassans ersättningstak betalar vi ut mellanskillnadsersättning, även kallad för föräldralön.

Om du blir sjuk

Om du skulle behöva sjukskriva dig får du efter 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Om du är sjuk längre än 90 kalenderdagar kan du få ersättning för 10 procent av lönebortfallet genom avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).

Semester

Du har i grunden 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 får du sex extra semesterdagar och när du fyllt 50 år har du totalt 32 semesterdagar.  

Pension

Vi avsätter en viss procent av lönen till din tjänstepension. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. Nedan visas exempel på pensionsavsättning beroende på lönenivå.  

Exemplen är baserade på en person som är född 1979 och arbetar heltid, dagtid.

24 000 kronor: cirka 12 960 kr/år

31 000 kronor: cirka 16 740 kr/år

Vi lägger undan en större avsättning till din tjänstepension för att täcka taket för allmänna pensionen om du har en inkomst som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 40 250 kr/månad, år 2019).

55 000 kronor: cirka 29 700 kronor + en extra del för den lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Löneväxling

Hos oss kan du få möjlighet att löneväxla vilket innebär att du byter en del av din nuvarande lön mot en framtida pension. På så sätt får du en högre pensionspremie jämfört med om du betalt premien privat.

Chef och ledarskapsutveckling

Genom Region Norrbottens olika chefsutbildningar får du som chef verktyg för att hantera och känna dig trygg i ditt ledarskap. Två nya chefsprogram startar under våren 2022, Praktiskt ledarskap och Chefer som leder chefer. Move Management är upphandlad leverantör och utför regionens ledarskapsutbildningar.

Fritidsföreningar

Region Norrbotten har fem fritidsföreningar runt om i länet. Här kan du som medarbetare föreslå och genomföra hälsofrämjande aktiviteter exempelvis att anordna resor, spela bowling, åka skidor eller andra friskvårdsaktiviteter.

18 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Hitta sjukhus

Hitta folktandvård

Hitta klinik