Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Svenska HLR-rådet följer uppmärksamt utvecklingen av covid-19 i Sverige och dess påverkan på samhälle och har med anledning av detta tagit fram rekommendationer för hjärt-lungräddning (HLR) i samhället vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19.

Vi är medvetna om riskerna för spridning av smittan men vill ändå påtala den absoluta nödvändigheten av att utföra HLR på en person som drabbats av hjärtstopp. Det är därför viktigt att rådande situation inte förhindrar eller försenar start av HLR. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera denna information och stödjer rekommenderade åtgärder från Sveriges regering www.regeringen.se och Folkhälsomyndigheten. Vi uppmanar alla att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Observera att dessa rekommendationer endast avser fall med misstänkt eller bekräftad smitta, i alla andra fall rekommenderar vi att man följer ordinarie riktlinjer.

Rekommendationer till dig som är mobilräddare

Om du ska utföra HLR med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19, av naturliga skäl kan det i en akut situation vara svårt att fastställa om det finns misstanke eller förekomst av covid-19. I sådant fall rekommenderas enbart HLR med bröstkompressioner i enlighet med nedanstående. I övriga fall (patienter utan misstänkt eller bekräftad smitta) ska HLR utföras enligt tidigare gällande riktlinjer.

Vid misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19:

  • Identifiera hjärtstopp genom att titta efter tecken på liv samt tecken på normal andning hos den drabbade. Gör inte andningskontroll genom att placera ditt ansikte nära den drabbades mun. Om du känner någon tveksamhet inför om personen andas eller inte, larma 112 och starta sedan bröstkompressioner tills hjälp anländer. Om du har anledning att misstänka covid-19 meddela detta vid larmsamtalet. 
  • Livräddaren ska endast utföra bröstkompressioner och använda hjärtstartare om sådan finns tillgänglig i väntan på ambulans. Det är idag vetenskapligt oklart huruvida HLR med både bröstkompressioner och inblåsningar är bättre än eller lika bra som förenklad HLR med enbart bröstkompressioner vilket stärker rekommendationen att i dessa fall avstå att ge inblåsningar.
  • Efter utförd HLR bör livräddaren tvätta händerna noga med tvål och vatten samt använda alkoholbaserad gel eller handsprit som innehåller minst 60% alkohol. Kontakta 11313 för allmänna frågor.
  • I de sällsynta fall där hjärtstoppet uppenbart och tydligt beror på svår syrebrist ex. drunkning, luftvägsstopp, intoxikation eller hängning rekommenderar HLR-rådet att HLR utförs med bröstkompressioner och inblåsningar. Samtidigt som mun-till-munandning ökar risken att smittas av covid-19 är ventilation av största vikt i dessa specifika fall. Det är naturligtvis upp till varje person fritt att välja om man vill följa detta råd.

Rekommendationer gällande barn

Det är sällan barn får hjärtstopp till följd av problem med hjärtat utan det är mer sannolikt att det orsakas av primär syrebrist/luftvägsproblem varför ventilation är av största vikt för barnets överlevnad. Av denna anledning är inblåsningar direkt livräddande för barn som drabbas av hjärtstopp.

Vid hjärtstopp på barn utanför sjukhus är omedelbart larm till 112 för att snabbt få hjälp av ambulans av stor vikt. Även om mun-till-mun andning ökar risken att smittas av covid-19, rekommenderar HLR-rådet i nuläget oförändrade riktlinjer dvs. 5 inlåsningar följt av både bröstkompressioner och inblåsningar även vid misstänkta/bekräftade fall av covid-19. Detta med bakgrund att hjärtstopp hos barn ofta orsakas av primär syrebrist/luftvägsproblem. Kontakta 11313 om du har allmänna frågor.

17 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering