Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

3 mars

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-03

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Bilaga - patientsäkerhetsberättelse

Årsredovisning Region Norrbotten 2020
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet
Bilaga - måluppfyllelse i perspektiv

Divisionernas årsrapporter 2020
Bilaga - årsrapport division Länssjukvård 2020
Bilaga - division Länssjukvård, produktion och resultat 2020
Bilaga - division Länssjukvård, produktivitet 2020
Bilaga - årsrapport division Närsjukvård Luleå-Boden 2020
Bilaga - årsrapport division Närsjukvård Övriga länet 2020
Bilaga - årsrapport division Länsteknik 2020
Bilaga - årsrapport division Folktandvård 2020
Bilaga - årsrapport division Service 2020

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020
Bilaga - årsrapport

Internationella beredningens årsrapport 2020
Bilaga - årsrapport

Patientnämndens årsrapport 2020
Bilaga - årsrapport

Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2020
Bilaga - årsrapport

Årsrapport för regionens tandvårdsstöd samt barn- och ungdomstandvård
Bilaga -årsrapport

Vårdval primärvård, uppföljning januari - december 2020
Bilaga - uppföljning
Bilaga - resultat

Uppföljning av internkontroll 2020

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020
Bilaga - uppföljning

Forskningsbokslut 2020
Bilaga - bokslut

Miljöredovisning 2020
Bilaga - redovisning

Revidering av regionstyrelsens reglemente
Bilaga - reglemente

Revidering av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning
Bilaga - rekommendation

Utvidgning av samordningsförbundet Södra Norrbotten
Bilaga - tjänsteskrivelse
Bilaga - nuvarande förbundsordning
Bilaga - förslag till ny förbundsordning
Bilaga - avsiktsförklaring
Bilaga - verksamhetsplan 2021

Remiss - Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss - Handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss - Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Initiativärende 10-2020 om rörlighetsersättningar för personal i Region Norrbotten
Bilaga - initiativärende

Initiativärende 1-2021 om lika ersättning för lika jobb
Bilaga - initiativärende

Initiativärende 2-2021 om kostnadsfria munskydd för patienter
Bilaga - initiativärende

Kostnadsfördelningsmodell 2021 för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Bilaga - tjänsteutlåtande
Bilaga - kostnadsfördelningsmodell

Omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covid-vård

 

 

26 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering