Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

3 februari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Handlingar från sammanträdet

Överföring av del av investeringsram 2020 för fastigheter till 2021
Bilaga - Investeringar i fastigheter 2021

Regionstyrelsens vidarefördelning av fullmäktiges anslag 2021
Bilaga - Vidarefördelning

Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2021

Utökad särskild ersättning med anledning av Coronapandemin

Försäljning av aktier i Filmpool Nord AB till Gällivare kommun

Investeringsbeslut - Medicin- och informationsteknik samt övriga inventarier

Ersättning för resa i samband med vaccinering mot Covid-19

Medlemsbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2021
Bilaga - verksamhetsplan och budget 2021
Bilaga - protokoll Svensk Luftambulans 2020-10-26
Bilaga - protokoll Svensk Luftambulans 2020-12-02

Resultatrapport Modellregioner 2020
Bilaga - resultatrapport

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 2021
Bilaga - riktlinjer

Regler för partistöd 2021
Bilaga - regler

Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället
Bilaga - överenskommelse

Politisk hantering av internationella frågor
Bilaga - Internationella beredningens protokoll 2021-01-21 § 3
Bilag - utredning av politisk hantering av internationella frågor

Remiss - Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - tillstånd och åtgärdslista
Bilaga - rekommendationer med tillhörande kunskapsunderlag
Bilaga - nationella rekommendationer till beslutsfattare och stöd till vårdpersonal
Bilaga - missiv

Remiss - Befordringskravet i postförordningen
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - PM
Bilaga - missiv

Remiss - Förslag till reviderad förbundsordning inom Svensk Luftambulans
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - förbundsordning (remissutgåva)
Bilaga - Protokoll Svensk Luftambulans 2020-12-02
Bilaga - nuvarande förbundsordning

Revisionsrapport - Styrning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Materialförsörjning och upphandling/inköp
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Kris- och katastrofberedskap
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare
Bilaga - motion

Motion 17-2020 om kompatibla läkemedel
Bilaga - motion

Motion 18-2020 om provtagning och vaccinering i hemmet
Bilaga - motion

 

 

2 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Meddelanden
Bilaga - initiativärende 1-2021 om lika ersättning för lika arbete
Bilaga - initiativärende 2-2021 om kostnadsfria munskydd för patienter
Bilaga - Skrivelse revisionsrapport Vårdgivarens ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete
Bilaga - revisionsrapport Vårdgivarens ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete
Bilaga - Skrivelse revisionsrapport Granskning av internkontroll - riskunderlag
Bilaga - revisionsrapport Granskning av internkontroll - riskunderlag
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-12-01
Bilaga - Länspensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2020-12-04
Bilaga - Protokoll från extra bolagsstämma, Matlaget i Gällivare AB
Bilaga - Revisorernas bedömning av delårsrapport per augusti 2020 - Svensk Luftambulans

Delegationsbeslut
Bilaga - omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covidvård
Bilaga - yttrande över förslag till Covid-19-lag
Bilaga - remissyttrande över förslag till Covid-19-lag
Bilaga - remissyttrande Läkemedelsverkets justering av avgifter för läkemedelsförsörjning mm.
Bilaga - Regiondirektörens avskrivning av fordringar, december 2020
Bilaga - delegationsbeslut om internpris lab-kombination PCR influensa A-B och RSV
Bilaga - ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar december 2020
Bilaga - ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar december 2020 nr 2
Bilaga - ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar januari 2021
Bilaga - ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar januari 2021 nr 2
Bilaga - upphandlingsbeslut 2020-11-13 - 2020-12-22
Bilaga - upphandlingsbeslut 2020-12-23 - 2021-01-28
Bilaga - delegationsbeslut enligt LSS 2020-09-01 - 2020-12-31

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören

Regiondirektörens rapport
Bilaga - produktion och tillgänglighet december 2020
Bilaga - ekonomiskt resultat 2020